Kyrkovalet

Valdeltagandet på ESF-gården i Nordingrå uppgick till hela 33 procent av de röstberättigade. Vi vill framföra ett stort tack till alla som röstade!

Svenska kyrkan Nordingrå församling