Eldveckan

Välkomna att tända upp även i din by under Eldveckan. På torsdag 29/10 vid 18-19 tiden så gör vi en gemensam sak och tänder marschaller och eldkorgar.

Inom respektive by koordinerar ni själva om det finns intresse att hitta på något mer tillsammans. 

Frågor kan ställas till NIFF eller Fredrik på Pelle Åberg Gård.