Flyktingrådet


Flyktingrådet informerar

2017-02-17

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2017-02-07 i Posthuset

Boendena:
Mjällom 46,
Olivlunden 80 
Järesta antal okänt

Boendet vid Noraström omförhandlat och förlängt 6 månader. Boendet där kommer att anpassas till självhushållning.
Mjällomsboendet ävenså omförhandlat för 6 månaders förlängning.
I skrivande stund gäller att Olivlunden avslutas mellan 10:e och 21 April 2017.

Situationen diskuterades hur framtiden kan komma att se ut för våra verksamheter.
Då Mjällom kommer att finnas kvar ytterligare en tid så kommer vi att fortsätta ge de boende där möjlighet att komma till Sockenstugan för klädköp. Kanske ska vi anpassa öppettiderna så de passar de tider bussarna går bättre.
På Posthuset har förekommit i stort tre olika verksamheter; Kafét, svenska och sygrupp.
Sygruppen kan fortsätta så länge vi har flyktingar på Olivlunden kvar.
Svenskan kan sägas vara avslutad pga. dålig uppslutning. Svenskan på Kusthallen fortsätter som vanligt.
Kafét har dock inte blivit den mötesplats som vi hade tänkt oss. Flyktingarna kommer inte till oss, okej någon enstaka gång har det hänt. Nu på vinterhalvåret har vi f.ö. knappt några gäster överhuvudtaget utan verksamheten består huvudsakligen i beställningsleveranser av tårtor, smörgåstårtor etc.

Rhode Häggblad och hennes sambo Örjan Wallin har köpt gamla ICA-fastigheten och utöver redan upplåtna 2 lägenheter på övre plan till flyktingar så är tanken att i affärs/gatuplanet starta upp en bageriverksamhet som blir affärsdrivande och till den en kaféverksamhet som är tänkt ska drivas som en ideell verksamhet där vi ska kunna dels erbjuda flyktingar arbete eller prao samt även kunna erbjuda arbetsträning för infödda som sådan behöver – även ner till svårare fall med kanske från ½ tim/dag. Detta skulle kunna bli en naturlig fortsättning på flyktingverksamheten som avtar.
Vi har vår lokal betald av kommunstyrelsen fram till ca 1 maj och räknar med att caféverksamheten ska kunna vara igång i nya lokalerna redan tidigare än så.

Det som då blir kvar möjligen i nuvarande lokaler är sygruppen, men om Olivlunden nu läggs ner försvinner underlaget för sygruppen.
Frågan diskuterades hur vi gör med allt som skänkts till flyktingverksamheten – som möbler, mattor, husgeråd och porslin. Mötet ansåg att det bästa är att låta dessa inventarier ingå i den nya kaféverksamheten som ju för kafédelen kommer att vara en ideell verksamhet även fortsättningsvis. Bland de inventarier som finns i lokalen finns några bitar som skänkts/lånats av församlingen. Birgitta & Anne-Lise tar med sig frågan kring dessa bitar till församlingen.

Joje tar upp frågan med ABF om det finns några medel kvar av den pott som fanns i höstas för syverksamheten.

Frågan väcktes om möjligheter vi har att anordna någon form av fest för de som avflyttar från boendena- vi vill gärna och det kan vara en väldigt positiv gest för de som flyttar.

Svenska i Mjällom onsdagar och fredagar 11-14. På fred. är Zaed ensam, skulle behöva en till person. Försök se om ni vet någon som skulle kunna hoppa in och hjälpa till…

Fritids Sockenstugan torsdagar 14.30 – 17, för barn över 10 år.
Ev. aktivitet på sportlovet v. 10. Birgitta E håller i det.

BKU-nämnden har beslutat att det ska tillföras fler dagisplatser till Nordingrå. Man kommer att ställa upp en barack för detta.

Nästa möte – tid meddelas på facebook.
Vid pennan Joje von Boisman


2017-02-17

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2017-01-23 i Posthuset

Boendena:

Mjällom  43 varav 22 unga under 18 år.
Olivlunden 105 varav 32 under 18 år.
Järesta antal okänt

Senaste info från Migrationsverket:
Olivlunden avvecklas mellan 10 och 21 april 2017.
Mjällomsboendet har gjort ny upphandling och fått förlängt – i första hand 6 månader framåt.

Nordingrå Församling har anställt en ny asylsamordnare !
Hon heter Birgitta Eriksson, boende i Övik.
Tel. 073-7766576  [email protected]
Tider: tisdag 9-17, onsdag 8-12, torsdag 12-21
Vi lägger nästa möte en tisdag och hoppas Birgitta har möjlighet att komma då.

Församlingen har även fått en instegsjobbande ”Zeid” som är man och talar arabiska.

Birgitta hade överlämnat ett brev till mötet med bl.a tankar kring;
Nystartat svenskaundervisning i Mjällom onsdag och fredag 11-14 !
Skolan har önskemål om fritidsverksamhet för äldre barn 14.30 -17 och i integrationssyfte. 
Fettisdagsskoj – arrangemang vid skidstugan – aktiviteter under sportlovet.
Önskemål från Olivlunden – en pulkabacke i närheten av boendet.

Fritidsverksamheten får bli en dialog med skolan och Birgitta hur detta ska göras och personal ordnas.
Fettisdags/sportlov – kontakt med skidklubben om man kan ställa upp där.
Pulkabacke – förslagsvis från vägen vid skidstugan ner mot Hembygdsgården. Relativt nära och säkert.

6 februari startar Sygrupp/Svenska i lokal under affären i Mjällom.
Tisdag startar pappagrupp på förskolan Kullen.
Torsdag startar mammagrupp plats som ovan.

Kontakt tas med församlingen om Pax-buss från Mjällom torsdagar.

Frågan om ABF-pengar för vår sy och svenskaverksamhet ställdes. Joje kollar med ABF.

Rola Hamza har blivit antagen till en konstverksamhet i Virserums Konsthall. ”Bland blommor & stygn” Rola ska deltaga i den skapande delen och det hela avslutas med en utställning.

Från teater Västernorrland kommer info om en familjeföreställning ”Katitzi” i Sundsvall den 13/2.
Vi känner att vi inte kan ta på oss att ordna resa och buss mm för detta avlägsna evenemang.

Nästa möte 2017-02-07. 

Vid pennan Joje von Boisman


2016-12-11

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2016-12-05 i Posthuset

Boendena:
 Mjällom ca 44 
Olivlunden 119. 
På dessa två boenden tillsammans finns 63 barn ! 
Järesta antal okänt

Anita Pettersson informerade från Arbetsgruppen för Integration i Kramfors i torsdags;
Antalet flyktingar idag i Kramfors Kommun är 1084. Av dom har 258 fått permanent uppehållstillstånd. Dessa har alla kommit till Sverige innan november 2015.
De som anlände efter november 2015kommer endast att få Tillfälligt uppehållstillstånd – om de får asyl.
Enl. Migrationsverkets nuvarande planering för avveckling av asylboendena ska alla boenden som inte tillhör Migrationsverket vara avvecklade september 1917.
Thomas Näsholm på BKU (barn, kultur, utbildning) informerade att skolsituationen för flyktingarna är bra. Det framgick även att Kommunen är mån om att behålla flyktingar som fått asyl då behovet av arbetskraft är stort. Däremot är tillgången på bostäder liten.
Nästa möte m. Arbetsgruppen torsdag 16 februari.
Studieförbundet Sensus har en hemsida med adressen www.meningsfullvantan.se/
”Meningsfull väntan” Där kan man lära sig mycket nyttigt om Sverige. Den är upplagd som en studiecirkel med deltagarblad och lärarhandledning. Handlar bl.a om: Jämlikhet, Familj, Hälsa osv.
Vi påminner också om familjeteamet som hjälper och stöttar vid besvärliga eller hotande situationer i familjen. Man har tystnadsplikt och man registreras inte. 
Hittas här:
http://www.kramfors.se/stod–omsorg/familj-och-foralder/familjeteamet.html
Rhode berättade om att hon har sökt asylprao till cafét nämligen för Kamela boende på Olivlunden. Hon har visat intresse för att få vara med och jobba på Cafét. Till en början för en månad. Sen får vi se om vi vill söka en ny omgång för henne.
Klädförsäljningen rullar på. Yvonne har fått fatt på ett stort antal beg.barnvagnar med stöd från kyrkan. Så – nu har vi för tillfället ett överskott då vi samtidigt fått ett antal till skänks.
 Firas Kraiem boende på Olivlunden gör en stor insats för verksamheten. Är alltid uppmärksam och tillhands när något ska göras.
Svenskaundervisningen rullar på – en större grupp frekventerar Kusthallen på onsdagseftermiddagarna men uppslutningen på Posthuset har tidvis varit dålig. Speciellt förmiddagspasset. Dålig dygnsrytm verkar vara anledningen. Någon går både på förmiddagslektion och eftermiddags på Kusthallen.
 Mjällom har fn. Ingen svenskaundervisning.
Cyklar kommer fortfarande in trots vinterklimatet. Dock får reparationer av senare inkomna vänta till våren. Behöver någon uppställningsplats för tilldelad cykel under tak över vintern så är det bara att kontakta Joje på 073-320 67 00
JULFEST hålls på Efs den 15 december kl.18 vilket är sista Pax-aftonen 2016.
OBS att det är julfika – inte mat. Fiskdamm.
Allmänheten och alla flyktingar är välkomna.
NYA TURLISTOR för busstrafiken från och med måndagen den 12:e december.

Nästa möte 2017. Dag meddelas när behovet finns.

Vid pennan Joje von Boisman


Svenska kyrkan i Nordingrå har anställt Birgitta Eriksson, från Kroksta i Örnsköldsvik, till ny flyktingsamordnare på halvtid för perioden 1/1 – 30/6 2017.
Birgitta är född 1961 och arbetar idag som socialpedagogisk resurs för ensamkommande flyktingbarn i Örnsköldsviks kommun, vilket har gett erfarenhet i bemötandet av människor i asylprocess samt från olika kulturer och sociala miljöer. Birgitta har även arbetat som vårdare, förskollärare och bussförare.


2016-10-29

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2016-10-24 i Posthuset

Boendena:

Mjällom ca 50, 
Olivlunden 120,
 Järesta okänt,


Vår kassa ca 6.500 kr
Claes Tallsten och Anita Pettersson har genomfört resan till Kramfors med full buss ca 50 flyktingar till Eldshoven m. David Eriksson. Mycket jobb m.anmälningslistor som försvann men till slut kom både flyktingar från Mjällom och Olivlunden med på resan. Bra jobbat båda !!

Anita Pettersson och Ingrid Hägglund deltog i föreläsning  om asylrätt med Michael Williams från FARR. Man fick information om hela det komplicerade asylsystemet.
Inbjudan till föreläsning om hedersrelaterat våld måndag d. 21:e nov kl. 15-17. Sista anmälningsdag den 31/10. Rhode kommer att deltaga. Anmälan till: [email protected]
Info från Anitas deltagande i Mötet med arbetsgruppen för integration.
SFI har 300 elever inskrivna och ingen kö i nuläget.

Förslag till lagändring: Migrationsverkets sysselsättningsansvar tas bort men att de ska ge informationsinsatser i ”lämplig omfattning”. Länsstyrelsen får utökat samordningsansvar som riktar sig till både flyktingmottagning och asylsökande. Sysselsättningsansvaret tas bort.Lite svårförståelig organisation/funktioner kan vi tycka från en väldigt tydlig ursprungsorganisation.
Migrationsverket ska ta över bosättning från Arbetsförmedlingen.
Nytt ers.system för ensamkommande och unga. Minskad ersättning till kommuner för mottagandet av ensamkommande barn leder till minskad beredskap från kommunens sida.

Möteslokalen i Kramfors kommer att heta ”Kramforshjärtat” och invigs den 27/11.
Sveriges Kristna Råd inbjuder till ”# Värme” – en utbildning i asyl & migrationsfrågor.
Sundsvall 9-10 december i Kyrkans Hus, Sundsvall. Tvådagarskurs där man deltar båda dagarna. 
Dag 1: asylrätt och asylprocessen inkl.den ändrade asyllagstiftn.

Dag 2 bemötande och psykosocialt stöd. Frågor, erfarenhetsutbyte – nätverkande.
Anmälan senast 30 november till [email protected]
12:e oktober kunde man läsa i TÅ att Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar Kommunstyrelsen att ställa upp med pengar för drift och hyra av Posthuslokalen.
Om vi ska vi få det vi önskat känns fortfarande som väldigt oklart. Ingen information om detaljerna har influtit vare sig från Krambo eller från vår handläggare.
Från ABF har vi nu fått 2 nya symaskiner samt en låsbar garderob. Om några dagar ska en ny whiteboardtavla finnas tillgänglig.
Stort tack för dessa bidrag till verksamheten!
Från Nordingrå skola erbjuds vi ett antal symaskiner i brukbart och icke brukbart skick.

Under sista tiden har det skänkts ett antal cyklar – även barncyklar – som nu efterhand utplaceras på Olivlunden hos specificerade brukare. Vi gör en insats igen för hjälmanvändning. Man få betala halva kostnaden för hjälmen och vi hoppas att det ska fungera bättre om man betalar…
Vi behöver bättre belysning i köket. Lasse Parkman kollar om ev. överskott finns hos församlingen. 2 överskåp har erhållits från församlingens överskott. Ett ska användas för microugnen.
Överskott av porslin finnes – föreslås lämnas ut till nybosättande som fått asyl. Solverig m.fl. hjälper dessa med bosättning.
Stor brist på barnvagnar. Svårt att ens hitta begagnade mot betalning. Yvonne kollar annonser och församlingen stöttar från sina flyktingpengar i storleksordningen 10.000 kr för ett antal vagnar. Vi höjer depositionen från 100 – till 200:- preliminärt om vi måste köpa in beg.vagnar. Anne-Lise har en lätt trasig vagn som vi ska försöka laga.
Den STORA frågan i nuläget är hur vi ska få fatt i massor av reflexer ?! Joje kollar med ABF Yvonne med Dina försäkringar och den som kommer på nåt i samma stil provar där. Rhode föreslog att vi skulle ta ut Polisen för att informera om regler och hur man ska göra för att synas.
Sista PAX-kvällen detta år kommer en julfest arrangeras på Kulturfabriken i Mjällom. Kostnaden för detta tas från kyrkans flyktingpengar.

Cafeverksamheten rullar på. Rätt få fikakunder men mycket beställningar.
Nästa möte tisdag 22:e november kl.17 i Posthuslokalen

Vid pennan Joje von Boisman


2016-10-08

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2016-09-19 i Posthuset

Boendena:
Mjällom ca 50 
Olivlunden 135
Järesta – uppgift saknas men ett fåtal.
I Mjällom och på Olivlunden verkar det råda ett relativt lugn. Huvudparten av de boende har bott där mycket länge.
På Olivlunden hölls en högtid i söndags där församlingen gått in och stöttat med råmaterial till festmåltiden. Tyvärr hade informationen om att Nordingråborna var välkomna inte nått ut men det var ändå en stor grupp som hade hörsammat inbjudan till festen. En fantastisk provkarta av olika rätter från olika regioner serverades. Vi vill rikta ett djupt känt tack till alla boende för att ni delade med er av er kultur och er mänskliga värme och omtanke!!
Glädjande också att församlingen har resurser att stötta denna viktiga del i de asylsökandes kultur.
Denna gång gästades vi av församlingens nya kyrkoherde Lasse Parkman samt Sofie Eriksson som är anställd av kommunen som projektledare för integration och kommer att jobba som förstärkning till Maria Casal (f.d. Thunberg) Sofie kommer bl.a att leda arbetet med att starta upp den nya Mötesplatsen i Swedbanks gamla lokaler i Kramfors.
Sofia informerade om ”Vardagssvenska” genom Studieförbundet som ska ligga mitt emellan Svenskprat och SFI. Man har en fast läroplan och eleven får ett intyg efter genomgången utbildning.
FARR – flyktinggruppernas riksråd
Farr är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten.
Deras frontfigur heter Michael Williams och kommer hålla en föredragning i Kramfors i oktober.
Sofie berättade också om möjligheten att få 1 av två instegsjobbare till vår Kaféverksamhet. Joje nämnde vikten av att få besked före november – då dessa personer ska vara tillgängliga – detta för vår personalplanering.
Anita berättade om vår lokal och problematiken att få klart med Krambo i olika ärenden och vår ansökan om stöd till lokalen hyra/drift. Fortfarande saknar vi kontrakt på lokalen vilket i sin tur påverkar vår möjlighet att ta en företagsförsäkring för verksamheten.
Joje informerade om att vi väntat månader på att få ventilationssystemet att fungera, vi har f.ö. föreläggande från kommunen att åtgärda detta. Kontakt har tagits i närtid – igen – men ändå ingen åtgärd. Likaså har handikapprampen tagits bort i sommar – den var i rent livsfarligt skick – men efter demonteringen har en sida av entreverandan lämnats öppen.
Lasse Parkman berättade att Rhode lämnat jobbet på församlingen som asylsamordnare och att man söker en ny person till detta. Det reddes också ut att Louise Parkman kommer att ingå i Föreningen Posthusets styrelse framgent. Blev en oklarhet kring detta i somras då vi var i tidsnöd och behövde underskrifter på vår föreningsansökan. Men vi är mycket glada för det värdefulla tillskott vi får i och med detta!
Anita redogjorde för mötet med Christer Leijon ABF och Sondos Sandgren från Familjeteamet i Kramfors.
På familjeteamet finns möjligheter till hjälp i familjesituationer utan att man blir registrerad och dessutom kan man få annan hjälp från Sondos på volontärbasis kvällstid med t.ex. översättningar [email protected] 
Vi diskuterade vilket ekonomiskt stöd vi kunde få från ABF för syverksamheten. Vi har där fått klartecken för att inköpa ett låsbart skåp för tyger å sybehör samt att vi gm Christer nu beställt whiteboardtavlor 2 st, blädderblocksställ etc. Vi kommer att flytta om i verksamhetslokalen i slutet av sept. när det nya skåpet anländer.
Liselotte Eriksson har framfört önskemål att få vara på Kafeet med fristående handarbetsgrupp och vi hälsar välkomna under öppethållandetider mån-fre 12-18 och lörd 12-17 i Kafe´delen. Vi förutsätter att ni stöttar vår servering och gärna hamnar i samtal med ev. asylsökande i det svenska språket. Varmt välkomna !
Kursverksamheterna;
Snacka svenska har nu kommit igång igen – så upplagt att vi har en grupp på Kusthallen på onsdag em. samt en grupp Posthuset på fm. onsdagar och en på em. onsdagar. Därutöver har vi en sygrupp måndagar 14-16.
Tid för nästa möte ej beslutat

Vid pennan Joje von Boisman

PS. Efter mötet har vi nu äntligen kontakt med både Krambo och dess ventilationsman – men – situationen kring kontraktet har komplicerats ytterligare. Rhode & Joje ska ha sittning med Anders Näslund/Krambo i veckan då möjligen detta kan få någon lösning.
DS


2016-09-09

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2016-08-17 i Posthuset

Diverse flyktinginfo/boendena;
Ca 130 boende på Olivlunden och ca 55 i Mjällom. 5 barn till flyktingar har senaste tiden fötts här i Nordingrå.
Ersättningen för de som har mat/boende på Olivlunden sänkt till 19 kr/dag. 
Dessutom har bussresor till Kramfors minskats från 3 till 1 gång/månad.

Allmänt så fungerar toaletter och duschrum bättre nu på Olivlunden. Nya möbler finns nu i matsalen, liksom nya gardiner. Lite uppfräschning av målningen i utrymmena utanför köket har skett gm personalens försorg. Synd att inte HK-partners kan låta vaktmästaren sköta häckarna istället för att reparera duschrum. Viktigt att det ser trevligt ut för de boende och övriga som passerar förbi.

Det har varit diverse smärre incidenter vid skolan, några flyktingbarn var uppe på skoltaket och det har varit lite krångel med att fotbollsmål flyttas från grusplanen upp på gräsmattan. Där är risken stor att fönster kan pangas. Likaså har några mål vid skolan nymålats och barn kladdat i färgen med händerna och torkat av sig på rutschbanan. Kanske kunde man burit undan målen innan man målade. Alla barn kanske inte förstår ordet ”nymålat” – om det nu fanns sådana skyltar.
Känns inte som något stort problem. Takklättringen däremot lite allvarligare.

Några flyktingar har badat vid Omnebadet och enl.uppgift använt livräddningsbåten för nöjesturer. Förslag att ämnet berörs på kommande svenskalektioner !

Morgonbussen till Kramfors ställdes in över sommaren vilket ställde till mycket problem för de som skulle besöka Migrationsverket. Personalen på Olivlunden informerade M-verket om problemet som uppstått att morgonbussarna inte gick och man inte längre kunde ha mötestider på förmiddagarna.

Fler cyklar på ingående gm Anita. Barnhjälmar inköpes till ett antal av 20 st.

Förslag framfördes att kyrkan ordnar fler utflykter till havet – dock tveksamt till Rotsidan eftersom det är många barn som inte kan simma och det är halt nere vid vattnet. Finns budgeterat av kyrkan.

Efs bussar flyktingar till Omnebadet på lördag.

KLÄDFÖRSÄLJNINGEN öppnar igen tisdag 6:e September kl.10-12.
Öppet därefter varannan tisdag. Priserna justeras på några få plagg.

SVENSKAUNDERVISNINGEN – inte klart när den kan starta. Vi jobbar på att få igång intensivkurs på Posthuset, men har inte klart med detta än efter semestrar på studieförbunden.

PAX torsdagar med start den 8:e september kl. 18-21.

Verksamheten på Järestaboendet – 6 barn – har varit föremål för inspektion och ny personal och nya rutiner har införts.

Diverse information från Maria Thunberg/Kramfors asylsamordnare;
Lokal liknande vårt ”Posthus” håller på att färdigställas i Swedbanks gamla lokaler i Kramfors.
Detta aktualiserar frågan om när vi får vår begäran om ekonomiskt stöd till Posthuset behandlad. Vi sitter löst i Posthuset så länge inte den frågan är löst.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder 6/9
Kommunstyrelsen sammanträder 13/9
Fullmäktige sammanträder 26/9
Kommer vår fråga att behandlas vid något av dessa tillfällen?
Fråga väcktes också vid mötet var dom 52 miljonerna Kommunen fått för flyktingverksamheten – var har dom satsats ? Vi jobbar ideellt.
Maria Thunberger – kommunens asylsamordnare får en medarbetare vid namn Sofie.

Samarbetsgruppen för integrationsfrågor möts nästa gång 25 aug kl.15. Anita & Rhode möter upp där.

Utbildningsdag d.28 september gm. Länsstyrelsen för att motverka drogmissbruk hos ensamkommande. 
Rhode intresserad att deltaga.

Nästa möte 19 september kl.17 på Posthuset

Vid pennan Joje von Boisman


2016-06-03

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2016-05-30 i Posthuset

Idag har vi haft Caféverksamheten igång för första gången! Bakverken som serverats mellan 9 och 16 av Rovi från flyktingboendet i Mjällom var av hög klass. Här har vi fått en riktig konditor till kafét ! 
Vi har fått tillstånd av Krambo att byta ut det enkla trinettköket och bygga up ett kopmplett kök med frys. Vi får hämta ett begagnat kök i Sundsvall som vi ska anpassa. Dock att vi efterlyser en elektriker som kan hjälpa oss med att dels kolla om det finns säkringar som håller samt hjälp om vi behöver några nya anslutningar. Det är ju för ett ”gott” ändamål 😉

Rhode kopierar fram info om allemansrätten så vi kan informera på svenskan vad som gäller.
Vi har även fått infokort att ha på svenskan för att lära ut om trafiksäkerhet.

Vårt svenskaprojekt blev inte stöttat som vi fått förhandsinformation om så nu startar vi en egen förening så vi får ett reg.nr och kan hantera detta själva. Vi har då även möjlighet att få verksamhetsstöd.
 Vi konstituerar nu en styrelse med omedelbar verkan och gör ansökan. I den nya föreningen som preliminärt kommer att heta ”Posthuset” kommer vi att driva verksamheterna:
Café, svenska, systuga, cyklar.
Posthuset kommer att bli en paraplyorganisation för kontakterna med Kyrkan – Migrationsverket – Studieförbunden – Flyktingrådet – Kommunen – Olivlunden.
Medlemsavgiften blir 50 kr för vuxen och 10 kr för barn. Medlemskap kommer att ge vissa rabatter på cafét.
Vi kommer göra ett försök med uthyrningscyklar med vid Posthuset.
Vi efterlyser krukväxter för att öka trivseln i Posthuslokalen !!

15 juni anordnas utflykt för alla till Storsand med buss från Bybergs. Lunchpaket från Olivlunden samt kaffe bjuder kyrkan på. Svenskar som följer med tar egen lunch med.

ANITA PETTERSSON RAPPORTERAR från Arbetsgruppen för integration

Träffat Migrationsverkets representant och det visar sig nu att vi måste söka det ekonomiska stödet för lokalen av dem. Hon har bett denne komma ut till lokalen så vi får detta utrett och att det verkligen blir något av vackra ord om ”möteslokaler ute i byarna”.

Rädda Barnens stödtelefon för barn på flykt. Save the Children Helpline

Nu har vår stödtelefon varit öppen i mer än fem månader. Stödtelefonen vänder sig till nyanlända barn och unga som kommit till Sverige.
Vi har fått mer än 700 samtal från barn.
Barnen får stöd och svar på sina frågor på tre olika språk, dari, arabiska och engelska.
Barnen har frågat oss om god man, boende, skolor, generell information om Sverige, rådgivning vart barnen ska vända sig.
Barnen har fått hjälp med översättningar till god man, boendepersonal, socialsekreterare mm. Översättningarna har ibland handlat om barn som varit sjuka men inte lyckats berätta för boendepersonal och vi kan förmedla detta till personal så att de kan få en läkartid.
Men många gånger behöver barnen framförallt att få prata med någon på sitt eget språk. Någon som kan lyssna och stötta.

Barnen kan vara anonyma när de ringer och samtalet är gratis.
Telefonen är öppen varje dag mellan 15 och 18. Sprid gärna informationen om vår stödtelefon!
Du hittar materialet för utskrift på vår hemsida.

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/annu-mer/radda-barnens-helpline/

Telefonnumret är   0200-77 88 20

Här kommer en inbjudan till ett gratis utbildningstillfälle om hedersvåld och könsstympning!
Observera att det är först till kvarn som gäller!

Det finns inga former av våld och förtryck som är acceptabla, inte heller det som benämns vara hedersrelaterat.
För att sätta fokus på den frågan erbjuder vi kommunanställda och andra berörda aktörer en chans till ökad kunskap.

Utbildningen anordnas i form av en föreläsning om hedersrelaterat våld, med extra fokus på könsstympning, den 16 juni på Kramfors Folkets Hus och Park.

– Vi behöver lära oss mer för att kunna se signaler vi kanske inte uppmärksammar idag.
Samtidigt vill jag betona att det inte har hänt något specifikt som orsakat att vi satsar på den här kompetenshöjningen,
säger Anki Johnson, verksamhetschef vid BKU-förvaltningen.
Fokus på könsstympning
Föreläsningen, som är två timmar lång, hålls av Hannah Kejerhag Oldenmark, länsstyrelsen Västernorrland.
Hannah har varit med i gruppen som tagit fram länsstrategin mot våld i nära relationer.
– Vi kommer att uppehålla oss lite mer kring könsstympning av flickor och kvinnor.
Komplex fråga kräver ökad medvetenhet
Anki Johnson säger att hon idag inte vet om något fall av könsstympning i Kramfors, men att misstanken har funnits vid några tillfällen.
Sanningen är dock att många tusen flickor och kvinnor utsatts för detta och andra former av mentala övergrepp, till exempel tvångsgifte, sedan de kom till Sverige.
– Hedersvåld är så mycket mera komplext än vi tror. För att kunna hjälpa andra måste vi öka vår egen medvetenhet.

Två tillfällen
För att så många som möjligt ska få chans att delta hålls föreläsningen två gånger; på förmiddagen kl 10-12 och på eftermiddagen kl 13-15.
Totalt finns 1000 biljetter (500×2). Ett visst antal av dessa är vikta för kommunanställda och andra speciellt inbjudna aktörer.

Resterande platser finns tillgängliga till andra verksamheter att hämta hos kundtjänsten Kom in.
De är dock inte bokningsbara utan det är först till kvarn som gäller.

Frågor besvaras av:
Anki Johnson, biträdande verksamhetschef BKU
[email protected]
Patrik Asplund på fritidsenheten berättade om kommande integrationsprojekt – presenteras längre fram.

Nästa möte blev inte tidssatt.

Vid pennan Joje von Boisman


2016-04-04

ANTECKNINGAR vid Flyktingrådets möte 2016-03-21 i nya lokalen

Boende Olivlunden 157
Mjällom ca 70
Ensamkommande Järesta 4 

Vi har nu fått tillgång till den lokal – gamla Posten – som vi utlovats av Krambo.
Stor glädje att äntligen kunna prata verkligheten och hur verksamheten ska formas framgent.
Rhode Baerentsen Örtenblad redogjorde för hur hon tänkte sig verksamheten;-
Intensivkurser i Svenska om 2 timmar/dag i fyra dagar på förmiddagar. 
Öppethållande som samlingsplats för flyktingar och allmänheten med möjlighet att ta en kopp kaffe. Kanske att detta hamnar på eftermiddagarna. 
Fredagar troligen stängt.
Sygrupper som kan nyttja de symaskiner vi har. Sy eget, laga insamlade kläder, sy om kläder dom köpt på Sockenstugan osv., Upplägget blir beroende på vilka möjligheter vi har att bli stöttade från studieförbundens sida. Rhode jobbar vidare med den biten. Ev.öppethållande under sommaren blir en senare fråga.

Efterlyses: Gardinstänger och Ljuslyktor. Blommor lättskötta. Skurborste på skaft. Fönsterlampor som hänger.

Inköp: Nyckelskåp och stor kaffebryggare. En brandsläckare (pulver 6 kg) om vi inte kan ordna det gm sponsring från försäkringsbolag.
Röstades för att kalla lokalen för ”Posthuset” 

Rhode var på internationella kvinnodagen inbjuden till Amerikanska ambassaden på lunch tillsammans med totalt 10 andra – som representant för kyrkan och som kvinna. Hennes reflektion från mötet var mycket det faktum att både ambassadpersonalen och övriga gäster var helt ovetande om hur flyktingboenden fungerar och att de alla hade en uppfattning om flyktingboenden utan att själv ha besökt ett flyktingboende. Rhode informerade hur det fungerar hos oss och hur det är möjligt att ha en så stor mängd flyktingar på en ort som har så jämförelsevis få invånare. Nyttig information från verkligheten till både personalen och övriga gäster. Ev. kommer kvinnan som var gäst på Ambassaden, Ahlam Jbara, att besöka oss vid sitt nästa besök i Sverige.
Föreslogs att informera NiFF om de möjligheter som finns för företagarna att anställa asylsökande till praktikplatser.

Vare sig Rhode eller Anita kunde närvara vid Mötet för integrationsfrågor i torsdags varför jag återger de viktigaste delarna av den info som kommit från Kommunens asylsamordnare Maria Thunberg – sista tiden;

Lars Fredriksson berättar om migrationsverkets uppdrag ”meningsfull väntan”, och vad det innebär att migrationsverket kan skriva avtal med andra aktörer om organiserad sysselsättning. Lars berättade även om möjligheten för asylsökande att göra praktik (se bifogade filer för detaljer). Lars vill komma ut till respektive flyktingråd för att informera bredare om möjligheterna till samarbete med migrationsverket, och flyktingråden ska återkomma till Lars med förslag på tider. Mer info i ärendet kan rekvireras per mail [email protected] 
Mötet för integrationsfrågor har nu utökats till 19 personer med representanter för: Kommunens tjänstepersoner, Politiker, Studieförbunden, Svenska kyrkan och Flyktingråden

Temadag 20 mars ”Kultur & integration” Hotell HögaKusten. Anmälan senast 15 mars [email protected] 

Föreläsning om ”Hälsa och det svenska vårdsystemet” på lätt svenska tisdag 29 mars kl.14-15, Kramfors bibliotek

”Samhällsaktörer samverkar för kunskap om migration” – 17 mars lanserades MIG Talks, en kommunikationssatsning som belyser en av vår tids största samhällsfrågor och som syftar till att främja kunskap om migrationen till Sverige: http://www.migrationsverket.se/…/2016-03-17-Samhallsaktorer… 
Anita har skrivit en redogörelse för vår organisation som kommer att presenteras vid Röda Korsets årsmöte

Nästa möte tisdag 4 april kl 17.30 i Posthuset 

Vid pennan
Joje von Boisman


2016-03-01

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2016-02-22 på Sockenstugan

Onsdag den 24 feb. ska Rhode & Joje träffa Krambo-representanten för att skriva kontrakt på vår nya lokal – f.d.”Lust & Fägring”. 

Torsdag fm. kör Joje möbler och symaskiner och diverse prylar. 

Ett stort TACK till alla er som skänkt symaskiner, möbler, porslin och pengar till sytillbehör. Det är viktiga bitar som gör att vi förmodligen mycket snabbt kan komma igång med verksamheten.
Vi märker upp de gåvor vi känner med givarens namn om vi snabbt behöver lämna lokalen och måste avyttra allt så att givaren först tillfrågas.

Lokalen behöver endast finansieras med driftskostnaderna – som ska tagas från Flyktingrådets konto. Viss varsamhet fortsättningsvis med utgifter som belastar kontot tills vi sett vilka driftskostnader vi får.


Cyklar/sparkar. Några cyklar har lämnats ut till behövande. Fortsättningsvis blir det så att cykel kan rekvireras som personlig – vid kontinuerligt behov.

Joje haft sittning m. Ingalill & Bodil på Olivlunden och diskuterat läget. Sophanteringen fallerar fortfarande genom att man skickar barnen att lägga i soppåsarna i containern och det är inte alltid dom klarar det. Förslag att verkligen flytta ner containern till nersidan ihop med de andra containrarna. 

Nytt är att personalen nu får ta de asylsökande till hjälp att städa. Dock att det ska fördelas över de boende sådana uppgifter.

Förslag att ha praktikantstädande asylboende från andra boenden inom koncernens boende som alltså får städa på annat boende än där dom bor. Sysselsättning som kan ge positiva effekter.

Man har införskaffat en biologiskt verkande spray som äter bakterier för rengöring kring toaletter etc. Ett utmärkt hjälpmedel att minska risk för smittspridning.

Kusthallen fotboll. Tyvärr har det blivit mycket märken efter grova skor på golvet varför fortsättningsvis gäller att man spelar barfota eller i strumplästen.

Svenskan. Claes Tallsten informerade om att det nu finns en app. där man kan läsa in svensk mening och välja att få den översatt till t.ex. Arabiska Fungerar bra för kortfattade meningar. Man kan både se att appen uppfattat det man sa rätt och sen få det översatt – både muntligt och i skrift till önskat språk. Mycket praktiskt och användbart när inget gemensamt språk som t.ex. engelska finns att tillgå. Google översätt är namnet på den som refereras i texten.

BarnPax tisd.23 feb blir troligen inställt pga. personalbrist.

VuxenPax är fullbelagt i det närmaste – ca 75 personer har det varit om sistone. Vi har en målsättning att även de asylsökande i Mjällom ska kunna bussas till Sockenstugan till Pax men som läget är just nu är det inte möjligt att ta emot fler och svårigheter att hitta ledig tid för Pax någon annan dag – liksom personal. Vi avvaktar och ser om vi kan hitta någon lösning.
Förslag att då och då visa någon klassisk svensk film på boendet. Klartecken från boendet men det får ske genom vår försorg. Vi ser vad vi kan göra framöver.

Arbetsgruppen för integrationsfrågor har haft 2 möten sen sist vi hade Rådsmöte.
Lättläst hittar du allt det senaste som varit uppe på mötena här: http://kramfors.se/index.asp?s=1&id=3956 

Inbjudan har kommit från Pedagogiskt miniseminarium om ”Konsten som Mötesplats” 30 mars på Järnsta Kulturkafe. Anmälan till Annikka Arwidsson.
Save the date – kulturting 13-14 oktober Frösön Om vikten av ett välkomnande samhälle.
Migrationsverket lanserar ”Organiserad sysselsättning” ”Workpractice – max praktiktid 6 månader. Företagare kan praktikanställa asylsökande. Dessa är försäkrade gm. Migrv.försorg
Ådalens Afrikagrupp 8 mars i Kramfors.

Tillsammanskap: Stiftelsen Expo Plattform. – Rhode och Petra Ödling från Noraströms Flyktingråd är anmälda som kontaktpersoner för Kramfors Kommun.
Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen utgör mot det öppna samhället.

Yvonne Ohlsson har varit på seminarium på Vårsta kring migrations och integrationsfrågor där bl.a Marianne Wickman var en av talarna.
Rhode och Anita har varit i Härnösand på av Migrationsverket anordnad dag om omvärldsanalys kring flyktingvägar och hur flyktingströmmarna går etc.
en professor i Islamisk idéhistoria berättade om hur många olika trosuppfattningar som finns bara inom islam.

Stort tack till Yvonne för extra delikat fika

Nästa möte tisdag 8 mars kl.17.30 i nya lokalen.
Vid pennan
Joje von Boisman


2016-02-03

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2016-01-18

Mötet hölls denna gång på RK Kupan på Vallen. Stort tack för väl förberett möte och jättegott fika !
Denna gång hade vi Claes Tallsten på besök som önskade få en inblick i vår verksamhet och eventuellt bli en del av densamma.
Som vanligt var det ganska fritt samtal som inte är helt lätt att hitta fasta punkter i men så småningom värkte vi fram bra saker som är svåra att få till utan den här typen tankeutbyte. Det är absolut nödvändigt att alla har en bild av verksamheten och kan bidraga med tankar och idéer !

Olivlunden har f.n. ca 140 boende och Mjällom ca 65
I järesta är de tidigare 15 ensamkommande barnen flyttade till hemkommunen Järfälla och 3 nya har anlänt som har Kramfors Kommun som hemkommun.
Behållning på rådets konto per siste december: 26.590 kr
Rekordförsäljning av kläder i januari på en vecka: 2.765 kr !
PRO samlade in 2.500 till ensamkommande barn sent i höstas.
De ensamkommande i Järesta har flyttats av Järfälla Kommun till Täby. Den ensamma killen från Albanien har skickats hem på egen begäran.
Förslag framkom om att försöka göra om den lyckade matlagningskvällen på Efs.

Barn & kvinnopax tisdagar 13-15
Pax vuxna torsdagar 18-21
Fotboll Mjällom torsdagar 14.30-16.30
Fotboll Kusthallen onsdagar 17-19

Vi har arbetat en del med att få klart utseende och översättningar på det informationsblad som varje flykting ska få – där vi upplyser lite om regler och lagar och liknande som gäller i Sverige och vi har snart fått ihop översättningar till de flesta språk vi behöver nämligen:
Spanske, Ryska; Persiska, Engelska, Arabiska, Tigrinja, Pashto, Kurmanji, Sorani, Farsi & Dari.
Så snart alla är klara kommer vi att trycka upp ett större antal ex och lämna till personalen på förläggningarna.
Angående cyklar och sparka så beslutade vi att avvakta med dessa på Olivlunden. Det fungerar helt enkelt inte då Olivlunden ligger så illa till med två backar och trafik. Som läget är just nu används allt man kan hitta att åka på nerför Blomsterhusbacken.. I Mjällom fungerar detta bättre av ngn anledning.
Joje har lämnat ut en cykel utlämnad till en flyktingfamilj i Mjällom som gåva. Familjen hade en och behövde en till.
Det har tidvis varit kallt i ett hyreshus i Mjällom.
Mjällom har inte startat svenskaundervisningen i nuläget. Saknas ledare. Annika försöker få igång svenskan och sykvällarna.
Många nya elever på Snacka Svenska på Kusthallen. Gunnela Nordlander har tillkommit! Fler ”lärare” ett önskemål.
Sykvällar har varit en väldigt positiv verksamhet.
Barn & vuxenkläder från Länsstyrelsens personalinsamling kom med Marianne. Yvonne har gjort fynd på Megaloppis i Övik till klädförsäljningen.

Kanske kommer att startas en mammagrupp på förskolan berättar Annika
Berättar vidare att föräldrarna till flyktingbarnen nu börjar deltaga i barnens lekar. Tidigare satt dom som åskådare. Väldigt positivt.

Nyhetsinfo från Maria Thunberg/asylsamordnare K Kommun:

MSB Sandö har upplåtit ca 120 platser till asylsökande och i Docksta ca 100.
Det har varit en del bråk på boendet Ytterlännäsgården varför barnfamiljer flyttats till andra boenden.
Migrationsverket betalar resor för sökande som deltager i studieförbundens verksamheter. Krävs intyg från förbunden. 
På vårt mötet gicks igenom vad som gjorts under året vilket Maria önskat få in. Vi kunde konstatera att utöver vår insats så har Järnsta Kulturförening bidragit med stora insatser för flyktingarna. Mötet i Kramfors är den 21 januari.
Diverse kurser
Sverige Tillsammans – anmälan senast måndag 25 januari !!
Idag görs helt nödvändiga akuta insatser för att klara situationen. Hur kan vi hjälpas åt för att skapa bostäder, jobb & regional utveckling.
Anmäl här:
http://www.lansstyrelsen.se/…/Pages/sverige-tillsammans.aspx
Utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning i Härnösand 
Tidpkt 3 mars 8.30-12 – anmälan senast 29 februari. Ingen kostnad. Annika var på en sådan utb. I november och upplevde det mkt positivt.
400 nyanlända elever i Kramfors skolar i slutet av höstterminen. 200 har fått uppehållstillstånd.
Flera flyktingråd i kommunen som inalles omfattar över 200 ortsbor. 

Maria tackar alla engagerade för insatserna under året!

Anita P & Rhode deltager i Kunskapsdag om Islam

Rhode berättar om problematiken att de vuxna flyktingarna ofta sover lång fram på förmiddagarna och barnen på det viset lämnas vind för våg. Det är inte helt enkelt att hitta en väg att få fram att föräldrarna måste ta hand om sina barn. Från hemländerna har dom med sig att barnen har grupptillhörighet – far och morföräldrar finns i närheten och tar oftast hand om barnen. Här finns bara föräldrarna som kan ta hand om barnen. På barnverksamheter ska föräldrarna vara med! En stor fråga att komma tillrätta med…

Rhode berättar vidare om problemet med att lokalerna på Sockenstugan är upptagna varför verksamheten för henne ibland blir lite rörig. Önskemål om en fast lokal varifrån verksamheten kan utgå vore ett drömläge. Förslag att undersöka huruvida Krambo kunde bidraga med Affärslokalen ”Lust & fägring” mittemot ICA för vår verksamhet. Den står ändå tom. Där kunde en del verksamheter läggas och där kunde man ha symaskiner å annat som behövs i verksamheten utan att dra med sig såna saker mellan lokalerna.
Väldigt bra om man kommer därhän att Olivlunden är boendet och aktiviteter sker på annan plats.

Som vanligt gäller att då vi har kontakt med Roija & Safi måste vi lägga tid på att se att de uppfattar vad vi försöker få fram. Det är väldigt svårt med den ömsesidiga språkförståelsen – det måste man hela tiden ha i åtanke. 
Lena Söderström har ett antal symaskiner hos sig. Joje kommer och kollar dessa.
Claes Tallsten kommer att gå in och förstärka vid klädförsäljningen!

Nästa möte måndag 22:e februari kl.17.30 på Sockenstugan – preliminärt
Vid pennan
Joje von Boisman


2015-12-10

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-11-30

Mötet avhölls denna gång på Järnsta Kulturkafé
Anette Lundkvist har slutat då hon fått heltidsarbete i Kramfors. Vi tackar henne för allt hon bidragit med!

Efterträdare är Rhode Örtenblad som deltog nu för första gången. Rhode är redan i full gång som handledare för 2 nya Instegsjobbare – nämligen: Roya (kvinna) och Safa (man). Dessa är alltså istället för Bashar som vi tackar för hans fina insats i verksamheten!
Med denna trippel står vi nu än bättre rustade att möta den ökade inströmningen av flyktingar till orten.
Rhode har följande kontaktuppgifter: [email protected] samt 073-8120888 
Jag ber Marianne att komplettera adresslistan på vår fb-sida!
Kanske kan vi lägga in kontaktlistan på nytt varje gång något ändras så blir det lättare att hitta den.

Boendet för ensamkommande flyktingungdomar – pojkar samtliga:
Det är en del svårigheter på boendet bl.a pga. att det är 14 afganska och en ensam albansk pojke där – svårt att kommunicera då nästan ingen kan engelska. Tre har inte fått gode man än vilket är mycket viktigt att alla har då det är en tryggare väg för dom att anpassa sig till situationen här. Men kontakten med hemmet blir allt bättre och Rhode jobbar vidare med den.
Rhode kollar om det finns plats för pingisbord. Joje omdirigerar det vi erbjudits av Joakim Kjellgren isåfall samt tillser att det kommer fram racketar. Rhode har gott om bollar!
Internet saknas. JUSTERING: internetuppkoppling har INTE sökts. Vi tar upp frågan m.boendet i veckan ! Jordbruksverket ska ge besked till jul men som vi vet sen tidigare kan besked dröja.. SLUT JUSTERING
Servicen är beställd från boendets sida men som läget är nu då Jordbruksverket inte lyckats ge besked om bidrag till den fortsatta utbyggnaden så är trolig tidpunkt för fiberanslutningen någon gång under 2016. Järesta är ändå till stor del färdiggrävt såvitt bekant. Alla 15 har fått Ipads eller motsvarande så lösning tillsvidare med ev.rabatterat användande av Kusthallens nät kollas upp av Rhode. Annars erbjuder sig Järnsta att dela med sig av sitt nät men begär att ledsagare är närvarande om grupper av ungdomarna kommer.
Ungdomarna har varit i Mjällom på gympahallen.
Ungdomarna har haft svårt för en del av den mat som serveras. Det har varit – såvitt framkommit – en hel del friterad och hårdstekt mat. Försök ska nu göras att några får laga mat själva som bättre passar deras magar/vanor.
Rhode berättar att olika regler för ensamkommande gäller i olika kommuner. Våra ungdomar sorterar under Järfälla Kommun med deras regler och kommunikationen med kommunen måste alltså ske med Järfälla Kommun.

Antalet flyktingar på boendena är idag ca:
167 på Olivlunden
70 i Mjällom
15 i Järesta (ensamkommande)
60 tillkommande på annan plats
Inalles ca 312 vid årsskiftet ungefärligen som vi administrerar i våra verksamheter !

Övrigt:
Anita har varit på Integrationsmötet som leds av Maria Thunberg/Kramfors Kommuns asylsamordnare. Anteckningar från mötet har presenterats längre ner på denna fb-sida. Anita berättar att nytt är att reseersättning kan rekvireras för resor till svenskastudier. Dock att det är ett tungrott system där ersättning ska sökas för varje resa separat. Ungdomsgården ”Doktor Barks” har ett system där alla ungdomar får skriva under att dom läst de regler som gäller på platsen vilket verkar fungera bra. Är detta ett system vi kan tillämpa i något likartat sammanhang?
Nästa Integrationsmöte 21 januari – Anita & Rhode åker båda om möjligt.
Rhode nämner att fler halltider behövs i Mjällom. 
Maria Thunberg kommer på ”studiebesök på tisdag den 8:e och Rhode söker samband med henne då. Rhode kollar även hur våra uppgifter på Kramfors hemsida ska anpassas till hennes inhopp i verksamheten.

Anita berättar om att en teaterföreställning ”Bollkänsla” som arrangeras av Teater Västernorrland, Norrdans & Musik Västernorrland kommer att ha föreställningar på skolorna inom kommunen. Det handlar om teater, rytmik etc. Åskådarna deltar aktivt. Anita tror detta kan vara något för flyktingarna – utom de allra minsta. Kan vi få loss pengar för detta från kyrkans flyktingmedel möjligen ?
Anita påminner om kunskapsdag om Islam som avhålles enligt:
Plats: Parkaden möten och konferens, Härnösand (visa på karta)
När: 27 januari 2016, kl. 08.15 -15.30 
Konferensavgift: 200 kr, inklusive fika och lunch.
Anmälan till Anita Pettersson 0613-20412, 070-243 90 95 [email protected]

Lina Dahlbom i Härnösand har återigen bidragit med en stor omgång ritmateriel. Vi får detta gratis – outgrundliga är hennes vägar. Tack Lina !
Från Umeå har influtit ett antal säckar kläder mm liksom en kombibarnvagn komplett från annat håll – plus andra gåvor som hela tiden kommer. Stort tack !

Farouq framförde för många möten sen tillbaka en idé om att man skulle samla de asylsökande för gemensamt samtal där man skulle tala om kommunikation mm mellan de asylsökande, om regler osv. för att inte detta att dom har kommit från krig och elände till ett fredligt land, att alla måste anstränga sig att inte låta vardagliga förtreter blåsas upp till konflikter. Vi har haft detta uppe i flera sammanhang att samla och samtala. Men det har visat sig vara svårt. Joje föreslår att vi gör så att vi tar de svenska grundregler som Marianne delgav oss på förra mötet och delar ut till varje asylsökande på dennes eget språk – på boendena. Marianne har skrivit ett litet tillägg som delades ut på mötet och som vi enades om att använda. Joje och/eller Rhode tar upp detta på Olivlunden med ledningen för klartecken, Annika kanske i Mjällom, Rhode på Järestaboendet. Sen ordnar vi översättning och tryck efterhand. Eftersträvar någotsånär samtidig utdelning på boendena.

Reflexer finns att hämta på Länsförsäkringar i Kramfors. Anita ser till att dom kommer hit.
Marianne kunde inte deltaga denna gång då hon var på Behandlarmöte på Vårsta tillsammans med Farouq.

Undertecknad vill gärna komplettera med en känsla om hur vi driver en stor verksamhet där allt faller på plats efterhand och att det finns en helt ny verksamhet i vårt Nordingrå som inte fanns för ett drygt år sedan. Mötet blev till stor del ett samtal kring detaljer i en stor verksamhet som rullar på…Fantastiskt! Ett stort tack till alla som deltager med liv och lust, organisationer och givare.

Vi tackar för jättegott fika !

Nästa möte måndag 18 januari kl.17.30 på RK Kupan – preliminärt

Vid pennan
Joje von Boisman


2015-11-19

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-11-02

Till kvällens möte hade vi bjudit in Maria Thunberg – Kramfors Kommuns asylsamordnare. Även Annikka Arvidsson kom för att lämna information om all verksamhet på Kulturkafeet i Järnsta.
Maria Thunberg 
gav en både ingående och översiktlig beskrivning av verksamheten på hennes nivå i hela flyktingverksamheten
Invandringen till Sverige har varit starkt ökande men har något lite stabiliserat sig på en nivå av ca 8-9000 invandrare/vecka.
Kan vara så att trycket på invandrarverkets personal är så stor att en del slinker förbi och kommer att registreras senare. Av dessa är ca 2000 ensamkommande barn. I Kramfors kommun finns 1100 asylsökande vuxna m.familjer. 
Vi hoppas kunna klara den mängd flyktingar vi får annars måste kommunen betala för boende i annan kommun som har plats – gäller ensamkommande barn.
11 av 14 möjliga ensamkommande finns plats i Nordingrå. Kommunens ansvar i detta fall handlar om skola och gode män. Järfälla kommun står för kostnaden för detta boende. Skolan är en separat del.
 Gode män kan ha flera barn under sina vingar. Ca 70 ensamkommande har vi hittills i kommunen. 
Generellt har ensamkommande barn bättre ställt än vanliga asylsökande
Migrationsverket har avslutat en ny upphandling. Man har sekretessbelagt platsen för nya boenden. Kommunen vet alltså inte var nya boenden finns i förväg.
Brandrisken finns men bedöms inte överhängande i nuläget. Finns orter där man börjat nattvandra för att skydda.
Ca 350 platser är på gång inom kommunen – totalt 1500 platser. Man tror sig inom kommunen att vi ska klara ut detta – under Balkankrisen var vi uppe i samma mängd.
Klädförsäljningen hade en stor dag på tisdagen innan mötet – 6 timmar tog det innan alla fått köpa sina grejer.. Behovet är påtagligt och stort. Tack alla ni som jobbade denna tuffa dag !
Maria berättade att många flyktingar visar tacksamhet mot oss och det mottagande dom mött genom att – när dom fått sitt uppehållstillstånd – skänka kläder dom fått av frivilligorganisationerna tillbaka och sen köpa egna kläder.
Maria berättade vidare om Veckovis avstämningar på fredagarna – korta lägesgenomgångar mellan
Kommunen Landstinget Räddningsverket etc. Man gör då en bedömning av läget. Fortfarande har vi kontroll över läget – men det är ansträngt.
Saknas lärare och socionomer. På skolsidan får man förmodligen sänka nivån något för att det ska fungera med de resurser som finns. Men – man får tak över huvudet och mat – och trygghet. Det är en bra början.
SKL är duktiga på att fånga upp våra problem i kommunen och bearbetar regering etc.
Långsiktigt ser vi lokalt en befolkningsökning när många fått sitt uppehållstillstånd – även om många flyttar härifrån.
Sverige ska ta emot ca 2000 kvotflyktingar/år.
Det går inte att göra ett program för att hjälpa alla flyktingar – varje individ har sina problem, sin utbildningsnivå, sitt trauma. Varje individs behov behöver tillgodoses så långt det överhuvudtaget går.
FTS-rådet (Rådet för folkhälsa trygghet & säkerhet) – där sitter förvaltningschefer, nämndsordföranden svenska kyrkan polisen räddningstjänsten. landstinget pensionärsgrupper skolan..
Rådet är ett informationsutbytesråd. Med arbetsgrupper – Pensionärsgrupp Ungdomsgrupp Fallförebyggandegrupp Våld i nära rel. etc. Dessa rapporterar till rådet. Maria har fått igång en flyktinggrupp under rådet. Den har i nuläget svällt ut och hon försöker minska omfånget för att det ska bli hanterbart. Maria försöker att få de frivilliga i kommunens olika områden att starta Flyktingråd för att lätt kunna ha en god tvåvägskontakt med det som händer rent praktiskt ute i områdena.
Facebook är verkligen en stor tillgång för oss alla. Ett utmärkt forum för att ha kontakt och kunna upplysa varandra, diskutera och sjösätta idéer inom verksamheten vi driver på orten.
Även Maria är pressad arbetsmässigt men rådsgruppen och inte minst facebooksgrupperna ger henne en värdefull insikt i vad vi gör, problem etc. Vi är ju alla nybörjare i detta så det är viktigt med meningsutbyten mellan de olika områdena för att dela erfarenheter.
Viktig del i vårt arbete i rådet är att vara observanta på hur flyktingarna uppfattas, så att inte falska rykten och prat kommer i omlopp. Flyktingarna kommer från trauman och kan inte förväntas fungera hundraprocentigt samtidigt som man har andra erfarenheter vad som är OK och inte från sina hemmiljöer. Integration mellan svenska och invandrarskolbarn – detta arbete är mycket viktigt för att även de vuxna ska förstå hur vårt samhälle fungerar. Skolan gör en insats där.
Maria berättar vidare att dom som kommer till SFI numera har en helt annan bättre kunskap i språket är som varit fallet tidigare – tack vare svenskautbildningen som nu förekommer redan från ankomsten till boendena.
Stor svårighet för många av flyktingarna att förstå hur vårt samhälle fungerar…de är ofta vana vid myndigheter som är korrupta, mutor etc.
Solveig Dahlblom refererade från föreläsning;
En av våra flyktingar framträdde på en Psykiatrikonferens i Kramfors idag och gav en ingående beskrivning av sina upplevelser innan och under flykten – likaså beskrevs det svenska mottagandet och tiden i Nordingrå. Det gav stort gensvar från deltagarna på konferensen att få uppleva en så nära självupplevd beskrivning av helvetet på vägen hit.
Marianne Wikman
informerade; Marianne delade ut ett dokument där det finns listat några grundregler för hur det svenska samhället fungerar. Det handlar mycket om respekt för varandra. Föreslogs att detta skulle vara ett värdefullt tillskott i svenskaundervisningen. Bättre förståelse för hur vi svenskar gör och förväntar oss att även andra gör.
Marianne gav oss även några glimtar från sitt arbete som psykoterapeut med traumatiserade flyktingar.
Annikka Kronlid Arvidsson 
på Järnsta Kulturförening informerade;
 Föreläsningar, matlagning – en mängd aktiviteter – och dessutom får flyktingar från olika förläggningar tillfälle att träffas – en succé´. Inte minst de många unga männen från Herrskog var riktigt glada att få träffa även tjejer.
Järnsta försöker sprida information om sin verksamheter med konsten som mötesplats långt utanför Nordingrå – hur man jobbar, finansiering etc.
Pengar kommer från Länsstyrelsen – man önskar även att man ska göra metoder frö att inte allt ska behöva uppfinna hjulet igen.
En volontär bilkår har startats där man hjälps åt att köra flyktingar till/från Järnsta för att verksamheten ska bli möjlig. Man får en milersättning för sin insats.
Järnsta jobbar även med att skaffa jobb och arbetspraktik åt flyktingarna.
Studieförbunden har inte tidigare kunnat ha kurser med asylsökanden då det krävs personnr för att det ska fungera med dem. Nu har staten skjutit till extrapengar för just flyktingverksamheten så nu kan man jobba studieförbundsvägen även med flyktingarna.
Konstnärinnan & invandraren som bor på Olivlunden Rola Hamsa – planeras nu leda studiecirkel med målning och skulptur.
I somras hade man serieworkshop med 15 flyktingbarn. Någon av tjejerna som hade workshopen återkommer för fler liknande verksamheter. Serieteckning innebär ju även att man jobbar med språket 
En bra sommar med workshops både på Mannaminne och Järnsta plus utflykter
Jobba med konstnärer – börjar efter jul med en verksamhet där både svenska och invandrarkonstnärer ska jobba ihop.
Annikka önskar ett närmare samarbete med Flyktingrådet. Nästa möte därför på Järnsta Kulturkafé.
Anette Lundkvist
- Nordingrå Församling – informerade;
 Boendet för ensamkommande barn i Nordingrå . det har kommit uppgifter om att den person som var knuten till verksamheten inte var lämplig för att handleda barn. Genom vår och en annan persons anmälan har nu denne avförts från verksamheten.
 Bashar har fått annat arbete och slutar hos församlingen om 14 dagar. Vår nya kyrkoherde Karin har kontakt med AF för att se om vi kan få ersättare.
Anette förvarnar om att hon troligt får nytt jobb i närtid och kommer då att måsta lämna en stor del av den tid hon lägger på vår verksamhet. 
I Mjällom har vi nu fått fart på tre Svenskagrupper vilket känns som ett stort framsteg ! Många deltagare går på alla tre kurserna…
Frågan om reflexer kom upp – igen. Mycket viktigt. Måste tas upp igen att man ska ha reflexer när man går ut. Försäkringsbolagen har hjälpt till med reflexer och västar.
 Nordingrå Församling inbjuder till tackfest för alla som arbetat i flyktingverksamheten tisdag den 15 dec. kl.18 på Efs. Anmälan senast 11 december.
 Flyktingrådet förfogar per 31/10 2015 över 16.770 kr – pengar som till största delen kommer från klädförsäljningen och serveringen men även NiFF-bidrag och gåvor. Från kassan har löpande inköpts diverse som behövs för att driva verksamheten samt livsmedel till kafé Pax och annat.
Nästa möte måndag 30 november kl.17.30 på Järnsta Kulturkafe´


Vid pennan 
Joje von Boisman


2015-10-23

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-10-05

Det har anlänt 14 ensamkommande flyktingbarn till Järesta. Anette besöker hemmet närmaste dagarna för att informera oss och få en kontakt där.
Anette berättade om att Annika Dahllund som är lärare för invandrarbarnen har planerat en integrerad undervisning för att få en bra gemenskap/förståelse mellan svenska barn och invandrade barn. Oklart om detta kommit igång men vi ser detta som en mycket viktig del för att invandrarbarnen ska få en bra ingång i hur vi lever i Sverige och vilka lagar och seder som vi tillämpar. Underbart initiativ! Marianne söker kontakt med Annika för mer info.

Anette berättade att det inte går att få Migrationsverket att ställa upp på ett möte för att diskutera om Olivlunden – och då faller möjligheten att påverka HK-partners som var tänkta deltagare i mötet.

Migrationsverket meddelar i en skrivelse att det ska ordnas meningsfull sysselsättning för asylsökanden och att detta ska vara fullt utbyggt 2016. Skrivelsen antyder att detta bl.a. ska ske genom verksamheter som vår….

Joje informerade om att Birgit Dahlgren på Kiörningsgården har verkligen försökt att nå Migrationsverket för att erbjuda boende men utan att lyckas. Joje rådde att ta kontakt m. Maria Thunberg och har även bett Maria kontakta Birgit för att det inte ska rinna ut i sanden. Man försöker få in tips om boende genom Sv.Radio – och Kiörningsgården kan fungera med Birgit som finns där hela tiden i bakgrunden

Efs-dagen där de asylsökande ska få möjlighet att laga sin egen mat kommer att genomföras i närtid.

Anette har en idé om att man skulle kunna ha en bussresa från Mjällom till Pax – kanske en kombination av Pax och kyrkobesök och en resa från Vallen till Mjällom för att kunna deltaga i kvinnogruppen där liksom träningstillfälle i Mjällomshallen. Tanken var att detta skulle kunna ske en gång/månad. Anette får fundera vidare och undersöka möjligheten att genomföra idén.

Stor glädje rapporteras från svenskaundervisningen på Vallen. Intresset har varit stort från flyktingarnas sida samtidigt som det skulle behövas nystartade grupper för de som kommit på sista tiden. Kanske kan man organisera om grupperna så att man slår ihop grupper av dom som hållit på ett tag och göra en ny grupp av dom nyanlända (undertecknads tanke)

Reflexer och västar har erhållits från olika försäkringsbolag – vi tackar:
Dina Försäkringar, Folksam. Skandia, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar
Anette kommer att skriva några rader om överlämnandet till respektive företag.

Anita Pettersson valdes enhälligt till kontaktman fortsättningsvis.

Nästa möte måndag 2 november hemma hos Joje i Sebäng kl. 17.30

Vid pennan
Joje von Boisman

Flyktingrådet består i dagsläget av Annika Nyberg, Helene Johansson, Solveig Dahlblom, Lennart Lundholm, Marianne Wikman, Joje von Boisman, Anna-Lise Sjölander och Anita Pettersson. Även Olivlundens platschef Ingalill Borgersen finns med i gruppen.

Kontaktperson: Anita Pettersson, 070-243 90 95 / 0613-204 12


2015-09-19

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-09-07

Nästa möte måndag 5 oktober
Nu har verksamheterna börjat komma igång.
F.n. är beläggningen i Mjällom ca 50 boende och på Olivlunden ca 130 boende.
 På Olivlunden har i och med den kraftigt ökade beläggningen skapats ett överskott med sopor. Man har beslutat ersätta de överfulla soptunnorna med en större container.
Vi har nu många ggr diskuterat problemet med nerskräpningen vid Olivlunden och vi kan konstatera att med den arbetsbelastningen de tre i personalen har måste det till en vaktmästare som finns där på heltid.
 Likaså ska det finnas lekplats på boendena enl.Invandrarverket. Förslag att detta anordnas på innergården.
 Beslutat att Annette Lundqvist tar kontakt med Invandrarverket och HK partners för ett möte m. Rådet om bl.a. dessa frågor.
Skrivelse har inkommit från Kramfors flyktingsamordnare Maria Thunberg där framgår att myndigheten ska hålla med material för självstudier i svenska. Anette beställer mtrl för 75 personer att börja med.
 Mjällom har haft sin första SnackaSvenska lektion! Försök pågår att få igång en grp till.
Vid den ökade beläggningen på Olivlunden kom ett antal barnfamiljer. Behovet av blöjor är stort varför ett antal insamlingsaktioner startats – bl.a. gm Lina i Härnösand, Petra på ICA samt Ulrika i Kramfors. 
Går utmärkt att lämna en slant i kassan på ICA och nämna att det är till Petras blöjinsamling. Såvitt bekant har både Linas & Ulrikas insamlade blöjor levererats. Ganska stora mängder.
Redovisades de medel som genererats på Pax & klädförsäljningen: 16.582 kr och att församlingen har ett belopp på 46.600 kr där vi kan äska medel för angelägna behov.
 Några småsummor kan vara oredovisade på de intjänade pengarna – bl.a. volleyboll & kubbspel för tillsammans 350 kr.
Skor är en bristvara, speciellt vinterskor. Marianne gör ett upprop per facebook i Umeå och försök ska göras att få skohandlare att släppa till skor, kanske för reducerade priser samt att vi gör ett försök att köpa skor på nyöppnande secondhandbutiken i gamla Kvantum-lokalen Kramfors.

Pax som i höst endast har öppet en kväll i veckan har varit en succé´. 70 besökare som mest varav en del svenskar – vilket ju är meningen.
Cyklar har vi i Rådet ett stort antal insamlade varav många som är åtgärdade och klara. Ibland har det fungerat bra sen vi införde lås och depositionsavgift. Men just nu har det varit stökigt ett tag och två cyklar har kapsejsat mer eller mindre. Det har pågått räsertävlingar utför backen ner mot ICA och det är nog mer tur än skicklighet som gör att ingen skadats eller värre. Det ÄR ett problem att Olivlunden ligger så högt upp. Det inbjuder till fortkörning utför. Problemet just nu har varit att föräldrar lånat cyklar och låtit barnen åka på dom utan att dom har uppsikt över vad som händer. Mindre barn på för stora cyklar är inte bra. Likaså har det varit tävlingar utför backen med barnvagnar vi samlat in. Dessa behövs förståss för annat ändamål. Påminner om lekplats för barn som nämnts tidigare i texten. Inga hela cykelhjälmar finns längre varför Joje ska efterlysa hjälmar på facebook. Dela alla sådana eftersök vi gör så sprids det bättre.
Marianne hade en ide om att låta någon konstnärligt lagd boende göra större skyltar med info om hjälmtvång upp till 15 år och kanske även andra lättfattliga skyltar utan egentlig text som kan förstås av alla att sättas upp på lämpliga platser. Marianne tar kontakt m. Örjan Östlund som ju har målarstudio för de boende för att se vad som kan göras.

Lina Dahlbom i Härnösand har tidigare föreslagit att hon ska försöka få loss personer från polisen och Kommunen för att ha information på boendet om regler i trafiken samt sophanteringens principer.
Vi hade på mötet ett förslag att ordna en information nere på återvinningen för att visa hur vi sorterar sopor i Sverige. Kanske kan alla dessa idéer samordnas. Nu har tydligen ett stort antal flyktingar anlänt till Härnösand & g:a fängelset så det är möjligt att Lina inte hinner med även oss – just nu. Vi får vara mkt tacksamma för allt hon hanterat så här långt!
Järnsta Kulturkafé har aktiviteter under mottot: Konsten som mötesplats
Ett schema över aktiviteter sätts upp av Anette på Sockenstugan/Pax och på Olivlunden/Mjällom. Behövs en anslagstavla på Sockenstugan för de boende konstaterades.
Representanter för församlingen och Rådet far på nätverksträff inom Stiftet. Positivt att träffas och utbyta erfarenheter med andra som jobbar med samma.
Ev. tider för olika verksamheter får läggas till av Anette Lundkvist i efterhand nedan. Finns detta färdigskrivet så tar vi hela den listan med här.

Nästa möte måndag 5 oktober
Vid pennan
 Joje von Boisman

Flyktingveckan i Nordingrå 2015 (september)

Måndag: Svenskaprat m.m. Mjällom, skolan kl.14-16, Annika Nyberg m.fl.
Tisdag: Varannan vecka / vid behov Klädutdelning, Sockenstugan kl. 10-12, AnnaLise Sjölander m.fl.
Onsdag: e.m. Svenskaprat m.m Kusthallen kl 14:00, Marianne Nilsson, Solveig Dahlbom m.fl. + Mjällom skolan kl.13-15,Rhode Örtendal, Anette Lundkvist m.fl.
Torsdag: Motion i Mjällomshallen kl. 14.30 – 16.30 Bashar Alhasaki, Anette Lundkvist m.fl. Svenskaprat m.m. Mjällom, skolan kl.12.30-14.30, Annika Nyberg m.fl.
Torsdag: PAX övre plan i Sockenstugan kl. 18- 21.

För närvarande är detta de planerade fasta aktiviteterna beträffande aktiviteter med målgruppen asylsökande i Nordingrå som vistas på boendet Olivlunden, Vallen och i lägenheter i Mjällom, totalt ca 200 personer (september 2015).
Det är helt och hållet tack vare många ideella insatser av många ortsbor som regelbundet, varje vecka bidrar till att skapa en så bra tillvaro för flyktingarna under sin vistelse i vår bygd. Dessutom bidrar Svenska kyrkan med en relativt stor pengapåse för diverse omkostnader i verksamheten. Vi planerar och utvärderar verksamheten regelbundet vid möten i Flyktingrådet, där enskilda volontärer och representanter för bygdens föreningar resonerar och fördelar uppgifter.
Vi tar tacksamt emot fler personer som vill och kan delta i denna angelägna uppgift.

Anette Lundkvist, asylsamordnare för Nordingrå församling
Som resursperson i flyktingarbetet jobbar Bashar Alhasaki.


2015-08-13

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-08-10

Mötet hölls denna gång på boendet Olivlunden – detta för att den ansvariga Ingalill Borgersen skulle kunna närvara.
Ingalill rapporterade att antalet boende nu drastiskt ökat och är nu 110 personer. Mest familjer är det som anlänt. Dessutom kommer det fler snart.
Boendet i Mjällom har 52 boende. Allt fungerar rent teknisk även om1 av tvättmaskinerna har fått repareras ett antal ggr.
Man är tre personer i personalstyrkan som sköter hela ruljangsen.
Mötet handlade denna gång mycket om att få igång alla verksamheter vi haft fram till sommaren.
Klädförsäljningen: start den 18 augusti i Sockenstugan kl 10-12 men OBS endast för de nyanlända. Hur tiderna blir framöver kommer information om längre fram.
Pax startar på ny tid en gång i veckan nämligen tisdagar kvällstid. Första blir tisdagen den 25:e augusti kl.18-21.
Fråga ställdes från Ingalill vad rådet gör. Svarades att rådet samordnar flyktingverksamheten som ligger utanför boendet. På frivillig basis. Med stöd av församlingen och andra organisationer i samhället.
Ingalill saknar information om allt som sätts upp på anslagstavlan. Någon sätter upp men flyktingarna frågar Ingalill…Fortsättningsvis ska anslag som sitter på anslagstavlan kompletteras med info till Ingalill. Hon har mail: [email protected] och telefon 0702-063522
Ingvar flaggade för Efs idé om att bjuda in de boende till en trivseldag på Efs. Tanken är att man ska kunna laga den mat man gillar och bjuda de oss på som.
Detta kommer att ska så småningom på en lördag.
Ingalill tar fram en representant för varje folkgrupp för att diskutera kring denna dag.
När det gäller svensk mat så är det ju genomgående svensk mat som serveras på boendet. Speciellt gillar flyktingarna svenska köttbullar berättade Ingalill!
Ingalill konstaterar att det inte funkar att välja ut någon/några som får laga mat t.ex på annat håll för då blir det avundsjuka och stora problem. Även om alla får så måste några bli före nån annan och då kommer avundsjukan fram som sen kan leda till konflikter som ska hanteras av personalen..
Fråga kring varför klädförsäljningen på Sockenstugan inte får användas av svenskar – svaret är att kläderna är skänkta för flyktingarnas behov. Inte för svenska familjers behov. Svenska familjer får vända sig till kommunens socialtjänst/motsv.
Förslag hördes om att arrangera bussresor till Storsand för de boende. Anette menade att det skulle kunna finansieras av kyrkans erhållna stödpengar från riksplan och stiftsbidrag. Tanken var att man skulle betala t.ex 40 kr för en sådan resa.
Frågor ställdes kring dessa bidrag och egna medel från Rådets verksamhet men vi kunde inte få något svar på detta från Anette denna gång. Uppdrogs åt Anette att återkomma till nästa möte med dessa uppgifter. Speciellt pengarna från klädförsäljning och Pax-verksamheten ska redovisas varje möte då detta är medel vi förfogar över själva – även om kyrkan hanterar dessa. Lämpligen de olika kontona var för sig. Kyrkans pengar är ju egentligen inte vårt bord utan mer möjligheten/vetskapen om huruvida belopp kan frigöras där för bussresor etc.
Cyklarna har nu under sommaren fungerat väl. Vi har 5 st på plats som Joje kollat/pumpat vid några tillfällen. Vi har ca 7 till som är insatsberedda gömda.
Tanken restes om att ha fler men innan dess måste vi lösa frågan om information kring trafikregler. Vi kan inte begära att personalen på boendet ska ta den biten med. Dom har så mycket som dom ska hålla i redan. Hjälmarna är i stort sett obrukbara allihop. Där måste också åtgärd vidtagas.
Joje föreslog att ta fram ett infoblad kring trafikregler. Ett informativt blad med mest bilder för att minska översättningsbördan. Överenskoms att alla i rådet letar info på nätet om vad som finns som kan vara enkelt & informativt. Detta kan bli första steget mot en grundinformation som kan komma att omfatta diverse ämnesområden som är bra för de nyanlända att känna till.
Omfattande diskussioner uppkom kring sophantering & renhållning på Olivlunden. Ett problem är att Ingalill får inte be flyktingar om hjälp. Däremot kan hon ta hjälp om flyktingar anmäler sig självmant att hjälpa till. Flyktingar fungerar ganska exakt som svenskar – man lägger soporna i närmaste soptunnan eller containern. När den är full så försöker man fylla lite mer å sen hamnar grejerna på backen – som sen sprids ut av fåglar och på andra sätt. Tunnorna längst bort liksom sidor & bakände på containern använder man inte. Men det blir ett problem för snart ligger det skräp överallt. Därför skulle det behövas att man höll informationsmöten på boendet kring sådan frågor – att man har städdagar och liknande. Även bra tillfälle för att informera om regler på boendet och verksamheter utanför boendet. Frågan ska leva vidare till nästa möte.
Vi frivilliga har ju möjligheten att be flyktingarna att hjälpa till. Där ligger lösningen!
Snacka Svenska – Anita försöker kontakt ledarna för svenskagrupperna på Vallen för att höra om personal finns inför hösten och när uppstart kommer att ske. Försök ska göras att dela upp svenskaundervisningen så att nybörjare får gå för sig och att även kvinnorna på Olivlunden får komma på SnackaSvenska.
I Mjällom finns fortfarande ingen frivillig som vill jobba med SnackaSvenska. Dock att det finns nyinflyttade som ska tillfrågas. Annika kontaktar Reinhard Sundström i frågan om det inte ska kunna gå att få igång detta.
Annika informerade också om att boendet i Mjällom har nya ägare och hon kommer att träffa dessa närmaste dagarna.
Annika talade också om behovet av en kvinnogrupp i Mjällom som skulle kunna träffas varje vecka samt öppnade för att kvinnorna på Vallen skulle kunna skjutsas till Mjällom eller vise versa så att grupperna kan stötta varandra och få ett fint utbyte. Anette menade att man kunde ordna bussresor – att det var det bästa. Hon skulle kolla med Bybergs om detta.
Flyktingrådets möten kommer efter nästa att hållas samma dag som Pax – dvs. På tisdagar kl.18 i Sockenstugan. Som vanligt gäller att allmänheten är välkommen för att ställa frågor, komma med idéer etc.
Nästa möte dock måndag 7 september
Vid pennan 
Joje von Boisman
Innehållet redigerat 2015-09-18 på begäran.


2015-05-20

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-05-18

Joje håller på med ett projekt som handlar om att hjälpa Ingalill att få flyktingarna att engagera sig i sin närmiljö samt lösa problemet med cyklarna som bara håller någon dag eller så efter att dom ställts dit. Mål att få en kontakt med någon/några av flyktingarna för att ha cyklarna låsta och sen lämna ut nycklar mot deposition. Det är väldigt svårt att få de boende att hjälpa till. Men nytt försök nästa vecka. Nu har i alla fall alla rishögar och annat skräp från föregående ägare avlägsnats. 2 stora containerflak bortforslade och nu fyller vi på i det tredje..
500 kronor tagna från Rådets kassa för att redovisas mot inköpsnoteringar avseende cykeldelar.

Boende är f.n. under 50 på Olivlunden och i Mjällom ca 45 personer.

Klädförsäljning. 26/5 hålls öppet i Sockenstugan kl.14.30 – 16.30 för de boende i Mjällom. Passar mot buss från Mjällom kl.14.15 och åter från Vallen 16.35

Pax & Klädförsäljningen annars stäng under perioden 15 juni – 15 augusti.
Klädförsäljningen kan komma att öppnas tillfälligt ifall att nya flyktingar anländer.

Snacka Svenska-lektionerna har onsdag den 20:e maj som sista dag för terminen. Birgit Dahlgren hälsar alla som önskar välkomna till Kiörningsgården tisdagar kl.18-20 under sommaren för svenskprat.

I Mjällom finns idag en kassa upparbetad på ca 695 kr uppger Annika. Tillåtelse att använda dessa till sitt odlingsprojekt.

Önskemål från flyktingar att få en grillplats vid Kolugn. För detta sökes en cementring – Joje söker. Sand att fylla med från församlingen. Anita & Bashar tar tag i önskan om bänkar. Fler kan bli inblandade i detta. Tanken är att platsen ska kunna användas av alla boende – svenskar som invandrare.

Järnsta Cafe´ har uppmärksammats nationellt som ett av 4 Integrationsprojekt ”Konsten som mötesplats” Verksamheten har pågått under ett års tid i föreningen ”Myller”

Församlingen har fått ett erbjudande från Svenska Kyrkan på riksnivå att söka bidrag till höstens arbete där man bl.a.vill öka möjligheten att få fler volontärer till flyktingverksamheten.

Bashar redovisar många uppfattningar från de boende på Olivlunden om matens kvalitet och måltidernas utformning. Anette & Bashar uppsöker Ingalill för att se om något behöver ändras, kan ändras, behöver ändras. Det är många nationaliteter och självklart är det svårt att t.ex. leverera kryddningar som passar alla.
Samtidigt tages frågan upp om hur det står till med tvättmaskiner & duschar för de boende efter att det framförts synpunkter.

Framtidsplaner för boendet. Anette bokar tid med ägarna för att reda ut lite kring bredbandet och andra framtidsfrågor.

Vandringar. Dagens positiva nyhet var den vandring som Anette & Bashar ledde upp till Stortorget med invandrarna. 18 personer var tillsammans upp och Ingrid Hägglund & Marianne Nilsson hade gjort en tipspromenad på svenska som blev mkt uppskattad. ICA stod för matsäcken. Tack!
Nästa vandring blir till Rotsidan den 1 juni kl.13.30 och den som håller i upplägget just nu är Marianne Nilsson.

Regeringen har gett Länsstyrelserna 50 miljoner kronor att delas ut för att framförallt stödja lokala projekt som handlar om utökad svenskaundervisning för de asylsökande.

KOMPLETTERING – i efterhand:

Annika Nyberg har haft ett samtal med Ingalill Borgesen på Olivlunden och rett ut frågetecken/rykten om tillgångar på dushar/tvättmaskiner.
Hon rapporterar följande: Olivlunden har 7 allmänna duschar, finns också en dusch för varje familj som bor i småstugorna.
50 personer är boende idag 20/5 2015, som mest har det varit 107.
Det finns nu två tvättmaskiner på Olivlunden, en 10kg i källaren + en torktumlare (en är nu trasig där,har funnits två även där). På bottenplan finns också en 7kg tvättmaskin samt en torktumlare. Sen finns det en tvätt/tork i stora vita huset, och en tvätt/tork i lilla vita huset. Sammanlagt finns där fyra stycken på hela boendet.
Frånö ska fortsätta sin verksamhet som tidigare, det var Frånö hotell som ej fick tillstånd att starta upp.

Nästa mötesdatum är den 10 aug

Vid pennan
Joje von Boisman 


2015-04-15

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-04-13

Joje redogjorde för cykelläget efter dagens cykelverkstad – som var den tredje i ordningen plus lite mellaninsatser – hämtningar etc.
14 färdiga cyklar finns nu.
Ingalill på Olivlunden är informerad om läget och vi gör nu så att vi ställer ut en del av cyklarna vid garaget ovan Olivlunden – som blir parkering och sen förvaras hjälmarna i anslutning till köket.
Svenskagrupperna ska informera på kommande onsdag om den nya företeelsen, om att cykling endast får ske i ljus och att hjälm är obligatorisk, väst bör bäras.
Genomgång av grundläggande trafikregler.
Cyklarna har målats med en kraftig blå färg på övre ramröret för att man ska kunna identifiera dom om man hittar exemplar slängda.
Likaså saknas fortfarande en grön spark på Olivlunden.
Ring mig Joje 073-3206700 om ni ser någon sådan cykel eller spark ligga mer än tillfälligt.

Bredband till Olivlunden – ägarna har inte meddelat Bernt Dahlqvist på FiN än om dom vill köpa FiN:s förslag till bredbandslösning.

Anette redogjorde för möte med Kramfors Flyktingråd/Maria Thunberg vilket huvudsakligen handlade om huruvida det fanns utbildningsbehov för funktionärer inom flyktingverksamheten, önskemål om sådana utbildningar utifrån distrikten. Samma fråga har rests från Vårsta Diakoni tidigare.

Anita Petterson och Lena Söderström tänker deltaga i Inspirationsdagen kring flyktingfrågor som Kramfors Kommun ordnar – saxat:
Målgruppen för inspirationsdagen i stort är bred; ”Möter du nyanlända invånare i ditt arbete eller på din fritid?” – avseende Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Den är öppen för allmänheten och man blir bjuden på kaffe.
Länk här: [email protected]

Förändringar inför sommaren. En stor del av verksamheterna kommer att läggas i malpåse över sommaren.
Pax-kafédelen drivs preliminärt fram till midsommar – max
Spelhallen på övervåningen har vi inte tagit något beslut om – än – hur länge det ska vara öppet.
Prata Svenska – fortsätter maj ut.
Klädförsäljningen – stänger under juli fram till ca 15 augusti– om det inte kommer nyanlända under månaden då kan man få göra ett undantag. Troligen gott om sommarkläder i lager – dock att det under rådande reparationer på fastigheten är väldigt svårt att få någon överblick. Speciellt i skrubbarna är det stökigt då snickerierna inte är klara så verksamheten står still just nu.
Under sommaren kommer försök göras att ta med flyktingarna på utflykter som t.ex. Bönhamn. ICA har tidigare lovat stå för matsäcken –kyrkan kan ta en del av kostnaden för busstransport – OM kyrkan får nya pengar. Var resten av kostnaden kan tas är i skrivande stund oklart.

Lina Dahlbom har meddelat att hon kan ta emot flyktinggrupper på Technicus i Härnösand. Vi måste dock ordna transporten.

Mjällomshallen – verksamheten där för flyktingarna har blivit väldigt lyckad. Dock är det kris på så vis att vi måste hålla två personer som har tillsyn – där Bashar är den ena. Men Anette Lundkvist har inte möjlighet att vara där varje gång så vi skulle behöva minst en person på platsen som kan bistå Bashar att ha koll. SG Söderström tar upp på SPF om frivilliga i Mjällom. Joje fick uppdrag att tala med Ingemar Edholm i PRO för att han ska ta upp frågan bland sina medlemmar om vi kunde få något lite stöd från orten (Mjällom) med detta. Likaså någon/några som kunde bistå oss tre som nu drar igång Snacka Svenska i Mjällom till hösten. Ju fler man är ju mindre låst blir man och behöver inte deltaga precis varje gång.
Tiderna för Mjällomshallen är f.n. tisdag 14-17 och fredag 09-12. Tiderna för SnackaSvenska är inte satta men troligen onsdagar, tiden sätter vi gemensamt.

Barbro Åberg kontaktade Anette L strax före mötet med en fråga om huruvida flyktingarna kan hjälpa till med diverse privata arbetsuppgifter. Som Anette förstod det hela så handlade det om att hjälpa till på Mannaminneområdet med att städa, måla, snickra, reparera. Enklare uppgifter. Frågan avsåg också om vi kunde rekommendera personer bland flyktingarna till detta. Likaså att det eventuellt skulle kunna utgå någon form av betalning.
Rådet svarar på detta att:
Om det handlar om privat hjälp så får Åbergs kontakta Ingalill på boendet och höra om det finns några som vill hjälpa till, hämta dessa fram och åter samt rimligen ge dom någon form av förtäring och skyddskläder vid behov. Sker ”hjälpen” på Mannaminneområdet så är det inte längre en fråga om privat hjälp utan hjälp till Stiftelsen och då är det flyktingar som har arbetstillstånd som kan komma ifråga och därpå följande krav på ersättning och då ska förfrågan ställas till arbetsförmedlingen.
Flyktingrådet har ingen uppgift i detta.

Joje fick i uppdrag att meddela Sarita att vi troligen har vårt sista möte inför sommaren den 18 maj med tanke på den information vi fick tidigare om ev.workshop för flyktingar som var en tanke inför sommaren – om hon vill diskutera detta mer med oss.

Kärstin Karlgren meddelar gm Joje att odlings/träffpunktsprojektet är lagt på is – hon har dock någon idé hon fortsätter fundera över.

Nästa mötesdatum är den 18 maj

Vid pennan
Joje von Boisman


2015-04-03

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-03-16

Verksamheten blir alltmer omfattande. Redan nu kan man känna behovet av dokumentation av det vi utför – detta så att det ska bli lättare för nya ideella medarbetare att ta över det just vi gör just nu. Ibland kan man känna att det är väldigt mycket som ska utföras och det blir mer hela tiden.
Boendet på Vallen idag: 81 personer
Boendet i Mjällom idag 45 personer
2 sparkar grönmålade saknas vid Olivlunden. Vänligen meddela Joje 073-3206700 eller Per 0706-691707 om ni ser någon av dessa stå någonstans.
Joje och Mattias Bohman drar igång SnackaSvenska i Mjällom onsdag 18 mars. Anette L. ansluter i alla fall första gången.
Kärstin Carlgren berättade om turerna kring ”egen täppa”-projektet. Kyrkorådet har sagt ja till odling/mötesplats vid Kolugn men vaktmästarna anser markförhållandena dåliga för ändamålet och kan själva inte bidraga med hjälp att förbättra förutsättningarna. Kärstin sonderar vidare – men anmäler sig inte några frivilliga stödpersoner så kan hon inte ensam dra detta projekt!
Har återigen framförts önskemål om att klädförsäljningen på Sockenstugan ska vara öppen även för Nordingråbor. Vid speciella behov som inte kan tillgodoses på annat sätt – t.ex genom RödaKorset-Kupan där det finns klädförsäljning kan det göras undantag.
Meddelas endast på detta sätt.
Klädförsäljningen är nu en mycket omfattande verksamhet, inte minst med tanke på alla nya leveranser av kläder som kommer in hela tiden och att många kommer åter och vill byta hela tiden. Därför införs nu att man inte byter in utan man får behålla det man en gång köpt. Det tvättas ju också en hel del och det ställer ju till även där.
För att lätta lite på den ökande arbetsbördan håller man nu öppet varannan vecka i fortsättningen för resp.boende med början tisdag den 17:e för Olivlunden och den 31 för Mjällomsboendet. Lämpligen sätter någon inblandad upp info om detta på boendena och på Sockenstugan.
Sockenstugans pågående renovering bidrar också till att arbetet med kläder blir mer tungrott…
Birgit och några tillskyndare hade återkommande ”tedans” på Kiörningsgården i söndags d. 15:e. Cecilia Parkman ledde dansen, svenska folkdanser, men dansades även danser från många håll i världen. Mkt välbesökt..
Hälsoskolan har haft motigt, man har inte lyckats få den första gruppen man hunnit till att förstå vad meningen med skolan är. Man har fastnat i samtal om sånt man tyckt från deras sida är missförhållanden i boende etc.,man har inte förstått på vilka grunder första gruppen valts ut. Trots mycket hög kompetens hos ledarna för Hälsoskolan har man inte lyckats komma framåt. Hälsoskolan läggs tillsvidare på is. Man siktar på nytt försök i höst men då måste det till en tolk som har tolkkunskap i ämnet.
Vi har ännu inte fått den praktikant som hela tiden utlovats från AF som skulle gå ihop med Bashar.
Anette har bordlagt frågan om gymkort till flyktingar då kyrkans resurser inte räcker till detta också i nuläget.
Däremot har Anette med hjälp av tacksamt stöd från NiFF a´2.000 kr hyrt Mjällomshallen enl.nedan;
Tisdagar kl.14-17
Fredagar kl.9-12 
Anette försöker hitta 2 som kan övervaka då uthyraren kräver detta.
Det handlar nu om en testperiod mars-april-maj med hopp & lek.
Internet – vi har erbjudits Internet utan dröjsmål av FiN till Olivlunden för ca 20.000 kr i anslutningsavgift men frågan om finansiering är olöst. Vi kommer ha ett möte kring upplägget för att få igenom detta projekt.
ICA har erbjudit sig sponsra matsäck till flyktingar som går på tur upp på bergen i vår. Vi behöver ledare till detta! Stort tack på förhand till ICA Nära Nordingrå.
Anette har förhandlat om charterbussar till mer fjärran mål. Första turen tänkt i April. Pris 150 kr t.o.r. som flyktingarna betalar själva. För närvarande finns ingen finansiär för att fylla upp om inte bussarna blir fullsatta. INGA bussresor så länge finansieringsfrågan inte är löst.
Marianne W berättade om Vårsta Diakonicenters satsning på traumacenter och vilja att anordna informationsmöten för oss som jobbar ideellt med flyktingarna. Förslag till utbildning/information mottages tacksamt från Vårsta sida.
Farouk pratade som avslutning om vikten av att hålla sams, att det ofta uppstår stridigheter efter en skitsak som inträffat, att man förstorar upp och det kan bli hotfullt. Det ÄR många olika kulturer som ska samsas och alla måste anstränga sig att inte brusa upp mot varandra. Alla flyktingar kommer från oroshärdar med förtryck, krig, splittrade familjer etc. och har nu fått en fristad här i Sverige. Dom är alla välkomna hit och vi gör så gott vi kan vi Nordingråbor för att göra tillvaron så positiv som möjligt för dom. Då måste också ni flyktingar förstå att ni själva måste försöka vara vänliga mot varandra – om man blir osams om något och inte kan förstå varandra så måste ni ändå hålla er lugna och prata med varandra eller visa att kriget inte finns här. Sverige är ett demokratiskt land och här har alla människor rätt att leva i lugn och ro – men det kräver också att alla anstränger sig för att detta ska vara möjligt…
Farouk tänker sig att man skulle hålla möten då och då på boendena där man tog upp såna här frågor för att förstå varandra och att var och en jobbar för fred inom boendet. (Jojes bild av det Farouk framförde)
Kommande mötesdatum 13 april och 4 maj.
Vid pennan
 Joje von Boisman


2015-02-27

ANTECKNINGAR vid flyktingrådets möte 2015-02-23 

Korrigering av föregående protokoll: Matlagningen för asylsökande skedde inte i Mjällom utan på förskolan Kullen på Vallen.

Kärstin har gjort ett schema över upplägget med egna trädgårdstäppor för att lätt åskådliggöra vilka behov och möjligheter som finns. Ett arbetsunderlag! Inväntar besked från kyrkorådet om vi får klartecken på att använda Kolugn = udden nedanför kyrkstallarna. Tanken är att både asylsökanden och Nordingråborna ska ha tillträde till markytorna och kunna idka samvaro under lättsamma former. Projektet fortsätter.. i Mjällom funderas över ytor vid hyreshusboendet som eventuellt möjliga.

Sarita Sandström/Mannaminne informerade kort om de workshops man haft för barn i somras och tankar om att kunna genomföra i år med bl.a flyktingbarn och/eller vuxna flyktingar. Hon fortsätter med samtal med Ingalill på boendet och att Bashar tar upp idén med flyktingarna själva och sonderar intresset. Transporter från Mjällomsboendet behövs..Verksamheten är tänkt under sommarmånaderna.

Hälsoskolan – Marianne berättade att det var lite svårt att komma igång med skolan för det tog så mycket tid med att alla flyktingar ville lätta sina hjärtan om saker som dom inte tyckte var bra, samt att man behövde mer tolkning för att underlätta samtalen.

Snacka Svenska – verksamheten har rullat på men röster från några har hörts om att man skulle vilja ha flera nivåer – för nybörjare resp. dom som lärt sig snabbt. Kan bli svårt att genomföra av olika skäl, men man funderar vidare.
Snacka Svenska för kvinnor har rullat på bra – 3 tillfällen redan. På onsdag ska man gå en ronda på ICA för att ”gå i klinch” med livsmedlen där å prata om just detta.
Mjällom har fortfarande bara en ”lärare” klar för ”Snacka Svenska”. Behöver två vanliga svenskar till ! NÅGON ?
Flyktingkvinnorna har uttryckt stort behov av gym/gympa. Anette ska tisdag ha ett möte med Kusthallen för att se om det kan skapas ett avtal om 2 ggr/vecka och ort under några subventionerade former. Av ngn anledning kan inte kvinnorna själva gå till Kusthallen så till att starta upp med skulle vi behöva träningscyklar eller liknande att ha på ett ledigt rum på Olivlunden. Anna-Lise skänker en sån spakmaskin med fotplattor. Joje hämtar och pratar med Ingalill.

Anette har efter idogt ringande fått kontakt med Migrationsverket/Kramfors och fått veta att det redan körs bussturer 2 ggr/vecka från Mjällom över Vallen till Kramfors. Lite märkligt att ingen tidtabell finns tillgänglig? Får utredas mer.
Likaså förhandlar Anette med Bybergs om fler bussresor. Önskemål om någon resa/månad till ngt mer avlägsna platser.

Bashar meddelade att han ska få en medhjälpare som kan komplettera hans egen tolkmöjlighet med fler språk – om en a´ två veckor. Oklart om kvinna el. Man.

Joje kontaktat Bernt Dahlkvist i Barsta som sakkunnig i fiberfrågor för att utröna möjligheten till fiberuppkoppling på Olivlunden. Han skulle sondera terrängen i befintliga fiberlinor på Vallen.

Behov av varningsskylt ”Lekande barn” i backarna kring Olivlunden. Flyktingbarn är som svenska barn var förr – man leker där det går att leka.

Kaffe med dans-stunderna hos Birgit på Kiörningsgården fortsätter. Nu tar Cecilia Parkman kommandot och har skrivit här på rådets sida om önskemål. Anmäl er gärna för någon uppgift och/eller kom dit! Det är för alla!

Sparkarna är nu utplacerade på boendena. Några saknas på Vallen. Ett klagomål har inkommit om vild framfart. Ingalill har inte hunnit ha utbildning än men försöker informera alla om riskerna. Dom reflexer som vi fått till sparkarna hamnade på flyktingarna istället. Bra! Sparkarna ska få reflextape istället.
Cykelverksamheten med renovering startar ca mitten-slutet på mars i Sebäng.

Yvonne Olsson visade schemat för cafe´PAX fortsätter som vanligt tom. maj månad månd.18-21 fred. 13-16 sedan får vi se hur sommaren blir.

Antal boende på Vallen respektive i Mjällom är i nuläget 77 resp. 50 personer.

Nästa möte 16 mars.

Vid pennan
Joje von Boisman


2015-02-02

Anteckningar vid flyktingrådets möte 2015-02-02

Ännu ingen som anmält sig som samordnare för rådet.
Alf-Göran Rantzow är på bättringsvägen vilket var ett glädjande besked!

Joje läste upp dokumentation från ”Möte med arbetsgruppen för integrationsfrågor 8 januari 2015”
Detta hänger ihop med att behovet av samordnade insatser för integration ökat markant. Det ska vara ett forum för alla aktörer där frågor som rör asyl- och flyktingmottagande kan dryftas.
Maria Thunberg/asylsamordnare Kramfors är sammankallande.
Anette Lundkvist/Svenska Kyrkan blir vår representant. Nästa möte 12 feb. Kl.15

Vi har fått en ny kraft från AF – en kille vid namn Bashar som är i full gång att göra sig känd hos de asylsökande och få kontakt med alla. Han kommer att hjälpa till som en extra kraft i våra verksamheter, bl.a som tolk. Vi kommer efterhand få en person till – som vi önskar är kvinna som ska hjälpa till. Kyrkan stöttar med medel för dessa. Anette Lundkvist är handledare.

Birgit Dahlgren på Kiörningsgården meddelar att det blev en mycket lyckad kaffe m.dans-tillställning på söndagen. Respect Birgit !! – och de som hjälpte dig med detta fantastiska initiativ!

Mjällom
Fortsatta försök att få igång ”SnackaSvenska” men vi saknar 2 personer. Joje är aktuell men anser det krävs tre om det ska bli kontinuitet då man inte kan räkna med att själv kunna varje veckotillfälle. Så två personer som har kvalifikationen att kunna prata svenska. Svårare än så är det inte. Det blir mkt gester och glada skratt. Glädje mao. Anmälan/frågor enklast till Joje [email protected] el. 073-320 67 00
Man har lite smått fått igång laga mat själv = kvinnorna i familjen har fått göra mat till sina barn för att dom ska kunna få nåt dom gillar…
Den 5:e februari börjar en verksamhet i Mjällomshallen där barn ska få springa och leka 
Likaså ska man försöka få till sportaktiviteter för vuxna i Mjällomshallen. Det hänger lite på att få ett bra pris och kanske att flyktingarna får betala en liten slant för detta.
Förslag att Mjällomsflyktingarna ska kunna handla kläder i samband med gudstjänstresan varje månad. Detta kommer OBS att gälla endast Mjällom vid just det tillfället.
Det som är störst behov av i Mjällom just nu enl.Bashar är nätanslutning. Likaså beskriver han att affären har det lite jobbigt med att flyktingarna inte har någon annan lokal att samlas i. Lokal plus Internet alltså skulle behövas!
Ett samtal har tagits upp kring möjligheten att få igång ett odlingsprojekt även i Mjällom.

Vallen
Kvinnorna har en särställning bland flyktingarna och kan av olika skäl oftast inte deltaga i det som anordnas. Det finns drygt 20 kvinnor på förläggningen som skulle behöva en separat grupp ”Snacka svenska” ledd av kvinnor. ABF har varit närvarande med material – men det måste finnas någon som håller i detta enl.Bashar. Dom klarar inte ABF-blanketter å annat själva. Anita & Solveig ska göra ett försök med detta och Anette Lundkvist ska ta kontakt med Ove på ABF och försöka få en resurs att stärka upp med.
Hälsoskolan börjar närma sig. Just nu är det Marianne och Faruk som jobbar vidare med planeringen. Planen är att verksamheten skall vara på 1 gång/vecka måndagar mellan 1 och 3.
Kärstin berättade om sina förberedelser för odlingsprojektet. Efter samarbete med Ingvar så har man framförallt siktat in sig på Kolugn nedanför kyrkogården. Där finns lite markyta, där finns vatten och bad och relativ närhet till förläggningen. Sonderingar sker med kyrkan. Vissa möjligheter även vid Olivlunden. Kärstin har tagit upp kontakt med Nordviksskolan i detta ärende. Hon tar detta steg för steg. Än är det trots allt inte vår..
Hon önskar att få några som är intresserade av att odla som kan hjälpa till lite för att det ska bli roligare och kunna dela lite insatserna. Kärstin kontaktar Sven Hallberg för en blänkare. Kärstin kan ni kontakta på: 070-515 37 27

Per lät påminna om behovet av två personer som kan övervaka det planerade matlagningsprojektet = att man vid några tillfällen ska låta några av flyktingarna laga mat själva på Sockenstugan. Finansierat av HK-partners.
Kanske behövs en blänkare där med. Joje tar detta. Anmälan/frågor enklast till Joje [email protected] el. 073-320 67 00 eller Anette Lundkvist [email protected] 0703- 466 235

Joje kollar upp huruvida PAX finns affischerat på förläggningen.

Vid pennan
Joje von Boisman


2015-01-12

Nordingrå Flyktingråd söker person som kan ha en övergripande roll i vår verksamhet.

Tyvärr är vår hittillsvarande långtidssjukskriven…OBS att rådet inte är någon förening med stadgar & protokoll etc utan det handlar helt enkelt om att kunna ta tag i frågor när dom dyker upp och ha lite uppsikt på vad som händer eller inte händer. Vara en central figur dit ”personal” eller allmänheten kan vända sig. Själva den praktiska verksamheten sköter andra. Sin egen uppgift kan oftast skötas när man har tid själv.

Kontakta Joje von Boisman, 073-320 67 00 eller Jacob Heissenberger på Intresseföreningen, 070-235 21 49. Det skulle vara väldigt kul om någon kunde ta denna roll och vara med i vårt glada gäng.

Anteckningar vid flyktingrådets möte 2015-01-12

Alf-Göran Rantzow långvarigt sjuk. Behov av ny person att ta över hans ledande roll. Någon ersättare kunde inte väljas under mötet. Joje von Boisman valdes att sköta anteckningarna vid våra möten och hålla hemsidesgruppen med info att lägga in på vår avdelning på hemsidan nordingra.nu liksom flyktingrådets hemsida. Joje von Boisman kommer tillsvidare stå som kontaktperson för rådet. Solveig Dalbom kollar upp tider & personal för ”snacka-svenska”-verksamheterna (Alf-Göran skötte detta tidigare.)

Ersättare för Alf-Göran Rantzow ska annonseras efter på hemsidan samt anslagstavla ICA.

Flyktingboende i Järesta öppnar snart. Ett 50-tal flyktingar kommer att bo där.

PAX-verksamheten på Sockenstugan fortsätter som tänkt. Måndagar 18-21 och fredagar 13-16 fram till och med 30 mars.

Birgit Dahlgren har erbjudit sig ha flyktingkafe´- ev.med dans 1 gång/vecka, förslag söndagar kl.15. Rådets del i det hela blir att sätta upp anslag på boendet – om Birgit är nöjd med detta..

Privatperson i Härnösand erbjudit sig att vara fadder för flyktingfamilj, hämta från Härnösand till hemmet och köra tillbaka efteråt och ev låta familjen laga mat från hemlandet. Rådet har inga synpunkter på detta mer än problematiken hur man väljer ut familj. Jag Joje träffade dagen efter Ingalill Borgensen på boendet och hon avrådde å det bestämdaste för att genomföra projektet, Detta pga av kommande problem med avundsjuka från de som inte fick komma med. Det är en mycket svår bit på förläggningen detta att asylsökande inte tolererar att vissa får någon form av förtur. Joje kontaktar personen i Härnösand.

En person i Stockholm har erbjudit barnkläder men vi måste just nu tacka nej då vi inte har plats för mer.

En person har ställt frågan varför inte svenska barnfamiljer som har det dåligt ställt får köpa kläder som tagits fram till flyktingarna. Vi kan förstå tanken men redan nu har personalen som sköter klädförsäljningen och sortering mm ett tungt jobb och vi kan inte lägga på dom ytterligare mer av den typen arbete. Dessutom finns för svenska familjer ett skyddsnät gm socialen som kan hjälpa dom.

Vi har nu flera verksamheter igång gm. Flyktingrådet och ett antal föreningar som är inblandade liksom kyrkans personal. Men vi håller kontinuerligt på med att utöka verksamheterna för flyktingarna;

1) Hälsoskolan med Marianne Wikman, Farouk från förläggningen samt Berit Rantzow. Skolan skulle börjat sin verksamhet endera veckan men Berit Rantzow kommer tillsvidare inte att kunna deltaga varför verksamheten skjuts något på framtiden.

2) Odlingslotter för de asylsökande. Kärstin Karlgren har väckt tanken om odlingslotter Ingvar Nilsson tar kontakt med henne för att påbörja marksök så nära boendet som möjligt.

3) Interaktiv sagoläsning. Kärstin Karlgren jobbar med ett projekt – just nu har förskolepersonalen fullt upp att göra med barnen så detta bordläggs tillsvidare.

4) Vi försöker få igång en ”snacka svenska”-grupp i Mjällom. Vi tar tacksamt emot er som har en stund en gång i veckan för att vara med …Ring Joje på 073-3206700

Alf-Göran Rantzow och Per Larsmark har ett projekt igång med AF för att få personal som ska hjälpa till med de verksamheter vi har igång. Läget just nu är att vi ska få flyktingar där en är ”Instegsjobbare” och en är under ”arbetsträning”: Kyrkan kommer att stå för de kostnader som blir för dessa. Vi avvaktar just nu att AF ska hitta två som passar till just detta, har bil etc. Meningen är att personerna ska ha bra förmåga att tolka på flera språk.

I fortsättningen kommer Anette Lundkvist att ta över Per Larsmarks del av det praktiska flyktingarbetet och vara handledare för personalen från AF. Per Larsmark kommer att återgå till att svara för den själsliga delen som pastor när det gäller flyktingarna.

Flyktingrådet kommer fortsätta att ha ganska täta, korta möten för att alla ska vara uppdaterade hela tiden.

Datum klara för kommande möten under våren; måndagar kl.18 uppe i köket på Sockenstugan. 2 feb, 23 feb,16 mars,13 april,4 maj.

Vid pennan

/ Joje von Boisman


2015-01-12

TRÄFFPUNKT PAX
Träffpunkt PAX startar igen måndag 12 januari i Sockenstugan. En samvaro för Nordingråbor samt våra asylsökande.
Tider måndagar kl 18-21 och fredagar kl 13-16 fram till och med 30 mars. 
Kaffe och kaka kostar 5 kr för flyktingar medan barnen fikar gratis. Svenskar betalar minimum 5 kr.


2014-12-18

Det blir ett extra PAX före nyår måndag 29/12 KL.18.00-21.00 i Sockenstugan.


2014-11-18

TRÄFFPUNKT PAX
Träffpunkt PAX startar måndag 24/11 i Sockenstugan En samvaro för Nordingråbor samt våra asylsökande.

Tider måndag 24/11 kl18-21 fredag 28/11 kl.13-16. 
Sedan måndagar och fredagar fram till t.o.m. 15/12. Sista gången är det julfest. 
Fredag 12/12 är det inställt pga Röda Korsets julfest.
Kaffe och kaka kostar 5 kr för flyktingar medan barnen fikar gratis. Svenskar betalar minimum 5 kr.

KLÄDINSAMLING
Fler dam- och herrjackor samt dam- och herrskor behövs. Tonårskläder är också en bristvara.
Det går också bra att lämna in leksaker. Detta tas emot tisdagar i Sockenstugan mellan kl.10 och 12.
Barnböcker kan lämnas på Kupan torsdagar kl.10-15.

JÄRNSTA KULTURFÖRENING
Järnsta kulturförening har kommit i gång med sina aktiviteter på torsdagar. Buss hämtar i Mjällom via Olivlunden till Skog för transport till Järnsta. Ett stort TACK till Byberg Nordin som kör till ett förmånligt pris.

ODLINGSLOTTER
Ett förslag har kommit att försöka dra i gång odlingslotter i Olivlundens närhet. Planering pågår inför våren.

REFLEXVÄSTAR
Reflexvästar finns på Olivlunden, men vi behöver alla hjälpa till att påpeka för våra flyktingar behovet av att använda dessa nu när mörkret har lagt sig.

BOWLING
Bowling pågår för fullt på två banor tisdagar och fredagar kl.14-16. Detta sponras av ICA. TACK!

UPPROP

  • Vi är i behov av en skräddare för att hjälpa till att sy om kläder som finns i Sockenstugan.
  • Fler sparkar behövs. Lämnas till Joje von Boisman.
  • Vi ta gärna emot fler svenskar som kan tänka sig att ställa upp i samtalgrupper. En grupp till på Vallen kan också tänkas. Vi är ännu inte i gång i Mjällom.

2014-10-22

TRÄFFPUNKT PAX
Måndag 3/11 skulle detta starta, men vi hinner tyvärr inte bli färdiga. Vi återkommer med mer information och ett nytt datum.


2014-10-21

KLÄDINSAMLINGEN
Klädinsamlingen har lett till att det nu endast är herrskor som saknas. Inga andra persedlar tas för närvarande emot.

SAMTALSGRUPPER
Samtalsgrupperna fungerar utmärkt på Vallen, men i Mjällom behövs frivilliga.

TRÄFFPUNKT PAX
Träffpunkt Pax, som blir en öppen verksamhet där kaffe och bulle kan köpas för 5 kr (barn fikar gratis), öppnar förhoppningsvis i Sockenstugan måndag 3/11 kl 18.00-21.00 med fortsättning fredag 7/11 kl.13.00-16.00. Därefter måndagar och fredagar på samma tider. Kan inte verksamheten starta måndag 3/11 kommer ny information. Denna verksamhet är för alla intresserade i Nordingrå med omnejd. Ett utmärkt tillfälle för oss svenskar att knyta kontakter.

HÄLSOSKOLA
En hälsoskola med Marianne Wickman och Berit Rantzow startar v 45 eller v 46. Plats och tid anges senare.

KONSTNÄRLIGA AKTIVITETER
Järnsta café kommer att bedriva olika konstnärliga aktiviteter torsdagar. Starttid för detta är ännu inte fastställd. Kommer att ske under cirka 20 veckor

SYSSLOR FÖR DE ASYLSÖKANDE
Det går bra att få hjälp med olika typer av trädgårdsarbeten. Kontakta Olivlunden eller undertecknad. Några asylsökande kommer att hjälpa Jojje med enklare arbeten för Technicus i Härnösand.

BARNBÖCKER EFTERLYSES
Enkla barnböcker tas tacksamt emot i den nyöppnade asylförskolan på Vallen.

LEKSAKER
Leksaker kan tillsvidare lämnas i Sockenstugan.

ICA SPONSRAR BOWLING
Ica sponsrar med två bowlingbanor i Kusthallen tisdagar och fredagar kl.14.00-16.00.

RÖDA KORSET OCH KUPAN ÖPPET HUS
Kupan har öppet hus torsdagar kl.10.00-15.00.

TERAPEUTISK KONST
Det planeras för att starta en grupp som arbetar terapeutiskt med konst.


Flyktingrådet består i dagsläget av Annika Nyberg, Helene Johansson, Solveig Dahlblom, Lennart Lundholm, Marianne Wikman, Joje von Boisman, Anna-Lise Sjölander och Anita Pettersson. Även Olivlundens platschef Ingalill Borgersen finns med i gruppen.

Kontaktperson: Anita Pettersson, 070-243 90 95 / 0613-204 12