10.000 år av landhöjning och kulturutveckling

Vid en föreläsning på Hembygdsgården i juli 2013 berättade Lars Högberg Mjösjö/Härnösand om de arkeologiska fynd som gjorts och fortfarande görs hos oss. 
Hans skrift 10.000 år av landhöjning och kulturutveckling ger en intressant bild av Nordingråområdets förändring genom istid-stenålder-bronsålder-järnålder-medeltid-industrialism-nutid och spännande teorier om hur människor levt här.

Istid – Isens folk 
Äldre stenålder – Kvartsens folk, fynd på Högklinten 
Mellersta stenålder – Skiffrets folk, fynd i Överveda 
Yngre stenålder – Flintans folk, fynd i Mjösjö 
Bronsålder – Bronsets folk, fynd i Främmerveda 
Järnålder – Järnets folk, fynd i Mädan 
Medeltid – Kristendomens folk, fynd på Kyrkvallen 
Industrialism – Industrins folk, fynd i Häggvik 
Nutid

HÄR kan du ladda ner en pdf av Lars Högbergs skrift ”10.000 år av landhöjning och kulturutveckling” (6MB)