Sörle

C5 på Nordingråkartan eller GPS 62.87654°, 18.34038°

Namnet torde kunna översättas med sur-lid. Därvid har man som mönster haft härledningen av gårdsnamnet Sørle i sydöstra Norge. Sörle i Nordingrå ligger på en lång sluttning (lid) som p g a bakomliggande höga berg varit, och kanske är, något vattensjuk. Byn kallades på 1500- och 1600-talet även Östersörle till skillnad från Västersörle. Västersörle förefaller dock redan på 1540-talet ha uppgått i byn Gärde.

Sörle är 1547 utjord till Kåsta. Den även senare under 1500- och 1600-talen svaga besättningen gör det troligt, att Sörle är en av socknens yngre byar.

Källor: Teo och Per Sundin: Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 och Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955.