Salsåker

B1 på Nordingråkartan eller GPS 62.99148°, 18.27412°

Salsåker ligger vackert vid Ullångersfjärden och har en historia som går långt tillbaka i tiden. Redan 1550 återfinns två bönder från Salsåker i dåtidens skattebok och på en karta från 1600-talet finns Salsåker upptaget – fjärden kallades då också Salsåkersfjärden!



1864 anlades här en såg. Som mest arbetade här ca 200 man. Under den goda tiden kunde det vara så fullt med lastande båtar från världens alla hörn att kajplatserna inte räckte till.

Med undantag för kajer finns idag inget kvar av sågverket, men bebyggelsen i Salsåker påminner i hög grad om sågverksepoken. De röda arbetarbostäderna ligger på rad och kallades för kaserner numrerade från ett till sju. Där bodde sågens anställda med sina familjer.




Och i förnäm avskildhet på Herrgårdsön ligger herrgården, som numera är vackert upprustad.
Läs mer om sågverkshistoria under Historia!

Under sågverksepoken fram till 1930 var Salsåker en blomstrande och livaktig by. Här fanns flera livsmedelsaffärer, bageri, herrekipering och post. Två bönhus hade uppförts. Här fanns också ett vackert beläget dansställe, som hette Borgen, med dans på två banor! 

Än i dag lever byn –här finns ett aktivt och fungerande byalag och ett stort antal egna företagare. Boulebanan ligger mitt i byn och är en viktig träffpunkt.

Som turist i Salsåker kan du bo på flera trivsamma ställen med logi och frukost. Seglaren hittar här en skyddad båtplats.

Läs gärna mer om Salsåker under ”Föreningar” – Salsåkers byalag.

HÄR finns en artikel om den omtvistade/obefintliga Runstenen i Paddtjärn, Salsåker