Tollsätter

D3 på Nordingråkartan eller GPS 62.92303°, 18.36476°

År 1890 fanns det 64 personer i Tollsätter, både bönder, torpare och arbetare med familjer. År 2005 finns det 11 åretruntboende personer i byn. Ingen av dessa 11 personer är födda i byn utan alla har flyttat hit, dock har 3 personer fötts i en grannby. Befolkningsutvecklingen är typisk för en by inriktad på jordbruk. Idag är byn bostadsort och det medför både inflyttning och utflyttning. In- och utflyttning räknas inte längre i absoluta tal utan i procent; det blir rejälare siffror då. Till exempel så ökade antalet åretruntboende år 2001 med 140 %!

Tidigare fanns det en folkskola i byn, men den flyttades till Själand 1929. Skolbyggnaden blev en tid bageri och är idag bostad för en av byns tre soloföretagare: berättaren Ann Järneström. Fotografen Maria Schibbye och tekniske konsult Uno Nilsson är de två andra soloföretagarna. I byn har det också funnits lanthandel samt ett tunnbrödsbageri där det bakades för hand.

Tollsätter ligger på en syd- och sydvästsluttning och detta har påverkat växtligheten med några intressanta inslag. Svalört har sin nordgräns i Nordingrå och förekommer rikligt i Tollsätter. Lönn och trädformig brakved är andra sydliga arter som också finns i Tollsätter.I den södra delen av byn finns två fina fågelsjöar: Själandssjön och Tollsättersjön. Själandssjön har blivit en populär rastplats för sångsvan och i Tollsättersjön ser man bland annat svarthakedopping och gråhakedopping. Har man tur kan man höra vattenrall och småfläckig sumphöna i Tollsättersjön.

Byns bästa utflyktsmål ligger i grannbyn: Själandsklinten. Från Själandsklinten har man fin utsikt över Tollsätter.