Bergsnäs

Byn ligger vid foten av Bergnäsberget. B3 på Nordingråkartan.

Jorden tillhörde redan tidigt kyrkan. I ett brev till Gustav Vasa klagade landbonden Erik Persson på att de omkringboende grannarna ville tränga honom från den jord han och hans far med fogdens tillåtelse hade upptagit av ödemark. I sitt svar försäkrade kungen att Erik med sina efterkommande skulle få sitta ifred på jorden. Icke desto mindre erhöll en kyrkoherde senare kungens tillstånd att byta till sig kronohemmanet Bergsnäs mot en skattgård i Uppland.

Från Bergsnäsberget mot Vågsfjärden, Körning och Vallen

Bergsnäs ligger naturskönt mitt i det typiska nordingrålandskapet med utsikt mot Nordingrå kyrka. Terrängen är starkt kuperad och med skog som når ända ner till Vågsfjärden.

bergsnas1

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890″
Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”