Håll

Hitta hit: Nordingråkarta (B3)

Håll skrevs tidigare Hall, som betyder sluttning eller backe. Namnet får med tanke på byns läge anses passande.

Före mitten av 1600-talet hörde även byn Mäland till Håll.
Bebyggelsen i Håll och Mäland är ett tydligt exempel på hur man i Ångermanland uppförde byggnader på bergknallar och höjder för att undvika att ta värdefull åkermark i anspråk.

Vid bergets fot ligger Hållsjön som i en gryta med stupande, mestadels skogklädda stränder. Utsikten är storslagen och flera konstnärer har lockats av detta motiv.

Hålls bebyggelse ligger samlad på en kulle. De flesta husen är korsbyggnader.

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890” och
Ann Renström:”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”


Mats Ljungberg är född i Håll och har en hemsida med bilder och historia från Håll och Mäland.