NORDINGRÅMÅL


Oktober 2017
Bok nr 4 – Dikter, Sånger, Musik från Nordingrå

Närmare 50 röster hörs i den här boken – röster från olika tider och i varierande stämningar. Det alla har gemensamt är relationen till Nordingrå som hembygd, sommarparadis, utflyktsmål och outsinlig källa av naturinspirerade upplevelser.

Boken kostar 100 kr. Hur kan man köpa boken?
För beställning och frågor – kontakta Berit Rantzow – [email protected]
Frakt (45 kr) tillkommer.
Boken säljs också på ICA Vallen.


November 2014
Bok nr 3 – Litte tå värt

Den första tanken med den tredje boken var att samla de ord vi hade glömt att ta med i Gammorla. Nu visade det sig att det inte blev så många ord, och vi har därför också lagt till annat.

I boken finns cirka 100 nya gammorl, och en artikel om Hôrr Nordingråmåle sjelj sa från riksspråke. Traditioner från det gamla jordbruks- och fiskesamhället, recept från mammas och mormors receptböcker, gamla broderier, dikter samt text och melodi till de tre Nordingråsångerna finns också med. Det blev alltså lite av varje, därav titeln Litte tå värt.

För att ge rättvisa åt bland annat de broderade väggbonaderna trycks boken i färg.

Arbetsgruppen bestod av Elna Öhlén, Signe Ullsten, Gunny Törnqvist, Berit Rantzow, Ing-Marie Byström, Marianne Nilsson och Kjell Ahlenius, adjungerad.

Boken kostar 100 kr. Hur kan man köpa boken? Alla i arbetsgruppen har böcker att sälja. 
Om man vill beställa på nätet – kontakta Berit Rantzow – [email protected]
Frakt (50 kr) tillkommer. 
Boken säljs också på ICA och (till sommaren) på Turistbyrån.


November 2012
Gammorla i Nordingrå på pränt

Hösten 2010 kom de ut med sin första bok om Nordingrådialekt För i väla
Hösten 2012 publicerar den idoga studiecirkeln inom SPF Vänskap uppföljaren Gammorla
– Förra gången baserade vi vårt arbete på bygdeforskaren Emil Nordenmarks intervjuer från första delen av 1900-talet. Gammorla är mer som en ordlista från A till Ö, berättar Marianne Nilsson. Inspirationskällor denna gång är tidigare dokumentationer gjorda av Petrus Wiklund, Fällsvik, och Gunnar Nordlander, Sörle. 
– Det är roligt att kunna ta tillvara arbeten som lagts ned på att kartlägga vår dialekt.

Som underlag har man också använt sig av Tidningen Ångermanlands dialektlista samt en bok om Vibyggeråmålet. För att vara säker på att inte något rikssvensk ord smugit sig in har de kollat varje ord mot Svenska Akademins ordlista. 
Men en ordlista i sig är ganska tråkig att läsa. För att lätta upp det hela har studiegruppen kryddat boken med roliga historier, recept, bilder, förklaringar och anekdoter som lever kvar i folkminnet än idag.

Arbetsgruppen bestod av Elna o Ingemar Öhlén, Signe Ullsten, Gunny Törnqvist, Berit Rantzow, Ing-Marie Byström, Kjell Ahlenius och Marianne Nilsson.

Hur kan man köpa boken? Alla i arbetsgruppen har böcker att sälja. 
Om man vill beställa på nätet kan man skicka beställning till Berit Rantzow ( [email protected]). 
Frakt (50 kr) tillkommer. 
Boken säljs också på ICA, Blomsterhuset och (till sommaren) på Turistbyrån.


November 2010
För i väla – berättelser på Nordingråmål

Inte riktigt varit med men en rejäl djupdykning i historien, det har en studiecirkel inom SPF Vänskap gjort. Det hela har resulterat i boken ”För i väla”.

Boken består av 200 intervjuer gjorda av Nordingrås stora bygdeforskare Emil Nordenmark. Emil levde mellan 1898 och 1967 i Häggvik och verkade bland annat som fotograf och folklivsupptecknare.
– Vårt arbete började när Emils son Johan kom till oss på SPF och läste högt ur sin fars intervjuer på mål. Vi tog då beslutet att bilda en grupp för att ta tillvara skatten, berättar Marianne Nilsson.

Totalt har studiegruppen gått igenom 800 tättskrivna A4-ark med intervjuer. Dessa har man kategoriserat och därefter valt ut 200 som presenteras i boken. Berättelserna är nedtecknade på bygdefonetiskt sätt, det vill säga man skriver som man uttalar orden men använder sig inte av den gängse akademiska fonetiken. Till berättelserna har man även gjort ordlistor.
– En hel del ord har fallit i glömska. Vem vet numera att ”tvet” är träflisor och ”selskre” mygglarver som klumpat ihop sig, skrattar Ingemar Öhlén.

Till boken, som kom ut lagom till Nordingrås julmarknad på hembygdsgården, hör även en cd-skiva med 99 av de 200 intervjuerna. För inläsningarna svarar Bruno Sjölander och Elna Öhlén.
– Det har varit mycket jobb att göra boken, men vi har haft roligt varenda sekund. Vi känner också att vi utför en kulturgärning; att vi bevarar vår dialekt som annars är på väg att försvinna.

I gruppen har ingått Berith Rantzow, Elna och Ingemar Öhlén, Birger och Ing-Marie Byström, Bruno Sjölander, Marianne Nilsson och Karl-Olof Omnell.

Bok och CD-skiva kostar 100 kr

Boken säljs på ICA, Blomsterhuset och på Turistinformationen.

Beställningar kan göras via e-mail [email protected].

Frakt (50 kr) tillkommer.