Klocke

Hitta hit: Nordingråkarta (D3)

Bynamnet anses betyda bergklacken/bergklackarna och byn kan delas in i Främmerklocke och Överklocke. Fram till år 1700 förekom dessutom Lillklocke eller Klockäng.

(Källa: Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955)

Från berget i Klocke har man en fin utsikt över Omne by.