Utbildning & Media


Hallbergs Grafiska har rollen som bollplank, konsult och länk mellan tryckeribransch och slutkund.
Huvudprodukten är kompletta informationspaket i större utskick. Allt från idé och layout till tryck och kuvertering – med stora möjligheter till rationella och flexibla lösningar. Hallbergs Grafiska levererar dessutom reklam-, informations- och kontorstryck. Historiska kartor och illustrationuppdrag är andra specialiteter.

Hallbergs Grafiska, Vallenvägen 13, 870 30 Nordingrå
070-549 83 16   E-post: 
[email protected]


Behöver du stöd och hjälp?
– att väcka inspiration och lust till förändring?
– att besvara personliga frågeställningar?
– att ta ett första steg?

Företaget LB Knowhow erbjuder coachande samtal till privatpersoner, par, företag, grupper mfl. Arbetet sker genom samtal där jag ställer kraftfulla och ibland utmanande frågor till dig. Jag iakttar och observerar samt förmedlar det jag ser, känner och hör. 
Tillsammans arbetar vi oss fram till dina mål, drömmar och visioner. Coachning är en spännande, positiv och framåtriktad process. Den ger garanterat aha-upplevelser och insikter som kan bidra till dig. Alla potentiella klienter erbjuds ett första prova-på-samtal.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig. Mer information finns även på min hemsida.

Vänliga hälsningar // Linda Björklund

LB Knowhow, Gåsnäs 110, 87030 Nordingrå 
0613-204 50, 070-38 204 70

E-post: [email protected]
Hemsida: www.lbknowhow.se


När du vill synas och höras är Ordpilot Höga Kusten gärna din samarbetspartner. Oavsett om du behöver en bra text, en tydlig hemsida, en konferensdokumentation eller en snyggt layoutad grafisk produkt kan du med förtroende vända dig till Ordpilot. Företaget drivs sedan 2005 av Ann-Cathrin Granbäck.

Ordpilot Höga Kusten, Orsta 121, 872 30 Nordingrå

E-post: [email protected]
Hemsida: www.ordpilot.se


Umbrella Förlag

Företaget producerar läromedel, observationsmaterial och stimuleringsprogram
för barn i åldern 3-8 år.
I konceptet ingår även
• Konsultverksamhet med råd, stöd och handledning i pedagogiska ärenden
• Föreläsning/föredrag om barns språk med tillhörande material
• Individanpassade språkprogram för barn med avvikande språkutveckling

Umbrella Förlag, Margit Siikavaara, Dal 102, 870 30 Nordingrå
0613-240 66, 070-237 05 53
Hemsida: www.kunskapsprofil.se
E-post: [email protected]