Edsätter

Ed anger en landtunga mellan två sjöar, medan säter betyder skogsmarksäng eller liknande. Av namnet och läget att döma hör Edsätter troligen inte till de äldsta byarna i Nordingrå.

Byn nämns emellertid ofta i rådsrättsprotokollen från senare delen av 1600-talet. Då bodde i Edsätter den temperamentsfulle bonden Mårten Olofsson, som erhöll ett rekordstort antal instämmanden för tinget. Hans förseelser omfattade slagsmål, stölder, fylleri, skadegörelse mm. Mårten visade dock ofta uppriktig ånger inför rätten och var beredvillig att ”sträcka hand” vilket gjorde att hans grannar trots allt stod ut med hans bedrifter.
(Källa: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890”)

Nere vid Edsätterfjärden finns ett fiskeläge.
Ovanför fiskeläget håller ett nytt område med fritidshus på att växa fram.

Vyn från det nya fritidshusområdet är betagande! Här syns tydliga spår av landhöjningen! Edsätterfjärden kommer till slut att bli en från havet avsnörd insjö.

Hitta hit: Nordingråkarta (D4)