Världsarvsledens VännerVälkommen till Världsarvsledens Vänner!

Föreningen samordnar skötseln av Världsarvsleden som går genom Nordingrå, samt marknadsför den.

Vy från stigen till Breviksstugan i Mjällom

Bli medlem

Medlemsavgift 2018 150 kr /familj eller 100 kr /person 

Ange namn, adress, e-post och telefonnummer när du betalar in avgiften. 

Bankgiro: 578-0374
Swish: 1234 13 66 02 

Medlemsintäkterna går till Världsarvsledens skötsel och marknadsföring

Verksamhetsberättelser
2017 

2016

2015 

Styrelsen
Anna Renström, ordförande  e-post: [email protected] 
tfn: 0613-207 90 eller 070-643 61 79
Liselotte Eriksson, sekreterare
Joakim Kjellgren, kassör
Jörgen Backéus, ledamot
Anders Dahlin, ledamot
Hans Oscarsson, ledamot
Lasse Häggkvist, suppleant
Majvor Melinder, suppleant
Åsa Nordius, suppleant

Revisorer
Linda Björklund och Erik Hägerlind

Valberedning
Malin Norlander och Ingemar Palbom

Hemsida  www.varldsarvsleden.nu

Världsarvsleden längs Edsätterfjärden

Vision

Den välskötta Världsarvsleden blir hela bygdens, med många delaktiga personer som känner stolthet och ansvar. Leden, som knyter ihop olika delar av Nordingrå, stärker samverkan mellan byarna. Världsarvsleden ger allmänheten ett rikt friluftsliv och gynnar de turistföretag som finns längs leden och de företag som arbetar med vandring. Världsarvsleden stärker varumärket Höga kusten i Sverige och omvärlden. 

Vy över Mädansviken från Rödklitten