Nyland

Namnet torde betyda nyodling, vilket väl innebär, att byn inte tillhör de äldsta byarna. En del av Nyland kallas Skarpnyland, där förleden skarp- anses betyda torr, ofruktbar (enligt Torsten Bucht).

Brukandet av de olika fastigheterna anges från och med tidigt 1500-tal.

(Källa: Teo och Per Sundin, Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890.)

Nyland är beläget vid en av de grusvägar som förbinder Ullångersvägen med Mjällomsvägen.

Ifrån Främmerveda, åker man uppför Nylandsberget och kommer fram till Skarpnyland, där en fantastisk vy öppnar sig ut över Nylandssjön. Efter ytterligare ett 100 tal meter kommer man till Nyland. Vägen fortsätter därefter mellan Bergsåkerstjärn och Koltjärn, innan den leder vidare upp till Bergsåker.

På flera gårdar bedrivs aktivt jordbruk, en sommardag kan man se skördearbetet pågå för fullt och olika typer av nötkreatur flankerar vägen.

Hitta hit: Nordingråkarta (C3)

Text: Christina Norlander