NÖFF


Nordingråskolans öppna föräldraförening

Skolgårdsupprustningen firades med ett ballongsläpp.

I dialog med elever, skolpersonal och andra berörda verkar NÖFF för en trivsam och bra skolmiljö. Det sker genom möten, föreläsningar, aktivitetsdagar etc. Föräldraföreningen vill ta vara på elevernas idéer och också involvera dem i olika projekt. Plantering av träd och blomsterlökar, inköp av lekutrustning och en förbättrad säkerhet kring skolskjutsar är exempel på det. Ett litet ord kan ha stor betydelse. Hur viktigt det är att hälsa på varandra är något föräldraföreningen påmint om i HEJ-projektet.

Stort stöd från hela bygden
Nordingråskolan är viktig för bygden och det blir tydligt i föräldraföreningens arbete, bl.a. när skolgårdens framsida rustades upp. Många familjer och företag stöttar oss – ett stort tack för det!


Här invigs skolans portal gjord av Petter Mozard.

Kontaktperson/ordförande:
Catherine Lindén
0613 – 206 40 
E-post: [email protected]

 
Blomsterlökar planterades och barnen gjorde blombilder som sattes upp på snökäpparna.