Flora

Under vår och sommar får du som besökare i Nordingrå uppleva en blomsterprakt av sällan skådat slag. I skogsbryn och gläntor, på åkrar och ängar blommar ett stort antal arter i så stor mängd att du på många ställen inte ser marken. Blåsippa och vitsippa, liljekonvalj, styvmorsviol och maskros inleder säsongen och målar fälten i blått, vitt och gult och sedan följer sommarens alla blommor som i breda band kantar alla våra slingrande vägar.

Blomsterprakt av sällan skådat slag

Det blommar ända in i september – tack vare Vägverket som bokstavligen låter bygden blomma ut och klipper vägrenarna så sent det bara går.

Vad är det då som gör att det växer så det knakar i Nordingå?

Inlandsisen, havet och landhöjningen spelar en viktig roll. Landet låg ju länge nedtryckt under havsytan och skal från snäckor och musslor bäddades in som kalkrika skikt i lager av sand – en perfekt grogrund för den kalkkrävande orkidén – här finns 14 arter!

När landet höjde sig kom alla områden i Höga Kusten vid någon tidsperiod att ligga i strandkanten och utsättas för vågornas och havsisens krafter. Lättvittrade partier svallades bort och de finare partiklarna transporterades ut av vattnet och sjönk sedan till botten. Genom landhöjningen torrlades fjärdbottnen så småningom och lerjorden kunde odlas upp till bördig åkermark.

Det kraftigt kuperade landskapet med flera branta och solvarma sydväxtberg bidrar också till att skapa ett mycket gynnsamt växtklimat.

Som speciellt intressanta lokaler kan nämnas Omneberget, Halsviksravinen, Villmyran och Ringkallen. Här finns bland annat hassel och lönn, vit hässleklocka, try och tandrot, guckussko, norna, ängsnycklar och skogsfru, fjällkåpa, tuvbräcka och grönbräken. Många arter är fridlysta.

Men de vackraste blommorna hittar du i diket. Av tistel, prästkrage, blåklocka, klöver, hundkex , midsommarblomster, älgört, daggkåpa, renfana – och gräs – gör du en bukett som slår det mesta! Längs vägrenarna är också lupiner i alla färger ett vackert men tveksamt inslag!

Källor: Erika Ingvald, Synopsis Världsarvsmuseum Höga Kusten

Länsstyrelsen i Västernorrlands Län, natur och naturvård i Västernorrland
Herbert Henkel, Fjällväxter i Nordingrå