Salsåkers Byalag

Salsåkers Byalag är ett aktivt byalag som vill värna om Salsåker och våra grannbyar Röksta, Hyndtjärn, Grista, Östansjö, Överveda, Främmerveda Fröstvik och Rövika.

Under åren har vi bl. a. fixat bredband, byggt informationstavlor och boulebana, arrangerat tävlingar och fester, teater m.m.

Vi jobbar hela tiden i samarbete med Kramfors kommun, Nordingrå Intresseförening m.fl. för att utveckla vår bygd.

Idag har vi omkring 60 medlemmar. Men vem som helst kan bli medlem. Då betalar man en medlemsavgift på 200 kr/hushåll (plusgiro 1 34 39 25 – 2). Det hjälper oss att ordna aktiviteter och öka både service och trivsel i byarna.

Salsåkers Byalag, Salsåker 242, 870 30 Nordingrå
Sten-Erik Wågström 0613-120 47

E-post: [email protected]