Kåsta

Hitta hit: Nordingråkarta (C4)

Under två sekel fram till 1907 fanns det sju bönder i byn. Därefter skedde en minskning till fem bönder.

Under åren 1995-2005 avvecklades djuren i byn. En av gårdarna övertogs av den äldste sonen, men han bedriver entreprenadfirma där. På två av gårdarna bor ägarna kvar som pensionärer. En lantgård står helt obebodd. Den femte lantgården bedriver Bed&Breakfast samt arbete med djur-och skogsbruk. Åkrarna arrenderas ut till andra bönder i Nordingrå. Förutom pensionärer bor en barnfamilj och två hushåll bestående av medelålders boende.

Namnet på –sta anger att byn hör till de äldre byarna i Nordingrå. Det tidigaste belägget från år 1485 skrivs Kacstad. De äldsta spåren efter invånare i Kåsta är de gravar från bronsåldern som ligger på södra udden av Ringkalleberget.

Kåsta ligger längst in i den djupt inskurna Sörleviken och är ett typexempel på det ångermanländska byggandet, där man så litet som möjligt inkräktade på åkermarken. Bostadshus, bagarstugor, stora ladugårdar och härbren riktigt trängs på sin kulle.

Redan på 1500-talet omtalas gården Kåsta nr. 4. På detta hemman uppfördes år 1730 en parstuga som år 1936 såldes till Nordingrå Hembygdsförening. Huset monterades ned och återuppfördes 1938 som hembygdsgård på Vallen.

(Källa: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 samt
Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”)