Fiske

Havsfiske

Yrkesmässigt fiske längs Nordingråkusten bedrivs idag i mycket blygsam omfattning. Historiskt sett, däremot, har havsfisket spelat en mycket stor roll. Under rubriken Historia på startsidan hittar du en utförlig berättelse om de så kallade ”Gävlefiskarna” som redan på Gustav Vasas tid upptäckte Nordingrås enormt rika fiskevatten.

Sportfiske

I ett förslag till ”fiskevårdande åtgärder i vatten inom Nordingrå kommun” gjorde Lantbruksnämnden i Västernorrland år 1969 en kartläggning av Nordingrås alla sjöar. Denna kartläggning omfattar 61 sjöar och innehåller bland annat uppgifter om största och minsta djup, vattenvolym, längd, bredd, hur stränderna ser ut, vad som växer runt och i vattnet, hur bottnen är beskaffad. Och om det finns fisk. Endast 12 av dessa sjöar uppges vara ”fisklösa”. I övrigt förekommer naturligt gädda, aborre, mört, braxen, id, ål, lake, ruda, siklöja, öring och fjällröding. Då, som idag, planterades ädelfisk ut i en del vatten, bland andra i Binböletjärn och Rytjärn, vilket har lockat sportfiskare i decennier.

Binböletjärn

Ett bra fiskevatten för sportfiskare i allmänhet och för pimpelfiskare i syinnerhet. I tjärnen finns såväl öring som röding och utsättning av ny fisk sker årligen av Binböletjärns fiskevårdsområdesförening.

Binböletjärn ligger nära vägen så att tillgängligheten till tjärnen är god, dessutom finns en utmärkt parkering.

Pimpelfisket i tjärnen är utmärkt, men även fiske under våren och försommaren kan ge fint resultat.  Lämpliga fiskemetoder är (förutom pimpling under vintern) mete, spinnfiske samt i viss mån flugfiske.

Fiskekort kan köpas hos Nordingrå Järn på Nordingråvallen.


Mädans Fiskevårdsförening

Reglerar fisket vid Rytjärn som ligger i Mädan. Vid parkeringen till Rödklitten finns en parkering en stig upp till tjärnen. Betalning av fiskekort sker vid lådan. Swich funkar bra.


Hyra roddbåt vid Lappuddens Friluftscenter

Vid natursköna Lappuddens Friluftscenter i centrala Nordingrå kan man hyra roddbåt med eller utan elmotor för egna fisketurer i sjön Vågsfjärden. Flytvästar ingår vid hyra. V.g. förboka gärna under högsäsong. AGMA Forntid och Äventyr, Lappudden 111, 870 30 Nordingrå
För mer info och bilder se www.lappudden.se
Agne Säterberg & Maria Blomster, tel. 070-625 07 83 eller 070-286 43 05  
E-post  [email protected]