Ön

D2 på Nordingråkartan eller GPS 62.95060°, 18.38844°

Ön ligger på en halvö. Av höjden på näset till denna halvö att döma, bör Ön före år 1000 verkligen ha varit en ö. Bynamnet bör alltså vara mer än 1000 år gammalt.Källa: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890”


Öjänget är en liten del av byn Ön, väl skyddad från havet och nordanvind genom berget Krikberget.

En ytterst gammal tradition som bibehållits på bergets topp sedan 40-talet är en vindflöjel som långt innan SMHI och väderleksrapporten i radion,
garanterade den absolut bästa dygnsprognosen till bofasta om möjligheten att med sina bräckliga träbåtar och tunga skötar, kunde ro ut i Omnefjärden och fiska strömming bl a till sin överlevnad!
Bilden av Öjänget är från 50-talet när byn fick sin landsväg klar.