Norrstigen – vår första E4

Norrstigen var den länk som under århundraden förband Stockholm med Norrland. Den gick längs östersjökusten, från Gävle till trakterna av Umeå, och var en viktig transportled redan på 1300-talet. Det var ofta kyrkans män som då färdades på Norrstigen, som på den tiden främst användes vid skatteindrivning.

Några av dessa tidiga besök i Nordingrå har dokumenterats: ärkebiskop Olof Björkson (1319 och 1324), ärkebiskop Jakob Ulfsson (visitationsresa 1507), ärkebiskop Gustav Trolle (1521) och biskop Johannes Magnus (1526). 
År 1732 kom Linné ridande genom socknen på väg till Lappland. 

Först mot mitten av 1700-talet hade stigen breddats så mycket att man med möda kunde ta sig fram med häst och vagn. Ett fast system hade genomförts med skjutshåll och gästgiverier som mot betalning fick tillhandahålla logi och skjuts. Gästgiverier fanns bland annat i Vännersta, Jeresta och Röksta. Ett skjutshåll var 2 mil och tog ca 3 timmar att tillryggalägga. Det var resenären som höll i tömmarna, skjutsbonden fick inte åka utan måste gå eller springa efter.

Fram till 1754 gick Norrstigen via Saltåsen och Binböle genom Åsäng, Vännersta, Järnsta, Jeresta, Fröstvik, Främmer- och Överveda och Röksta fram till Salsåker, där en färja tog resenären till Docksta. En ny väg med färre backar byggdes då från Nora över Gallsäter till Ullånger.

milsten_norrstigenRester av Norrstigen och valvbyggda broar finns ännu kvar.
I Nordingrå finns bl a fem välbevarade milstenar. 

Norrstigen följde naturens egna leder i det kuperade landskapet. Att det vägvalet var av bestående värde visar det faktum att vår moderna E4 till stora delar nära följer den gamla färdvägens sträckning.

Källor: H. Mattsson, G. Ullberg

________________________________________

I sommartidningen Vi i Nordingrå 2013 finns mer information om Norrstigen.
Du kan läsa artikeln HÄR.