Järesta

Vid genomläsning av gamla domboksprotokoll lägger man märke till de ständiga tvisterna mellan byarna Järesta och Körning. Det kunde gälla äganderätt till mark eller försummat underhåll av den gemensamma bron över Järestabäcken. I oktober 1690 klagade Järestaborna på att Körnings byamän låtit sina svin gå oringade och göra ohägn på deras änge. Rätten bestämde då om syn av tre gode män och Järestaborna fick rätt att behålla vart fjärde oringat svin de träffade på!

Vid en vik av Vedasjön ligger i Järesta ett båtsmanstorp som beboddes ända fram till år 1940.
Numera ägs och sköts det av Nordingrå Hembygdsförening.

Om båtsmän och deras livsvillkor kan du läsa mera om du går in på Historia/Båtsmanstorpen.

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890” och
Ann Renström: ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”

Järesta Gästis

Under 1940-, 50- och 60-talet var Hotell Gästis i Järesta ett välbesökt pensionat med många kända gäster.
Mellan 1975 och 1998 drev Järesta Gästhem verksamhet i fastigheten.
I februari 2008 startades här Höga Kustens Utbildnings- och Behandlingscenter, men lades ner 2012.

B3 på Nordingråkartan

Anders Åbergs utsmyckning av Vägverkets rastplats i Järestakorset