Bäckland

Hitta hit: Nordingråkarta (D4)

Denna lilla bondby åker du igenom på vägen ut mot Bönhamns fiskeläge. Platsen återfinns mitt i den sju kilometer långa dalgången från Gaviksfjärden via Sörleviken till Själandssjön. Byn ligger uppklämd mot Möckletberget och Själandsklintarna. Husen ligger i en lång rad utefter byvägen. Om du önskar åka längdskidor i en lång utförsbacke så har du kommit till rätt by.
Inom byn har det funnits både byskola och bageri. Idag är båda nedlagda.

I samband med ett laga skifte 1898 fick en familj flytta ut ifrån huvudbyn eftersom det var så trångt. Byborna fick hjälpa till med att bygga upp den nya bondgården.

För några år sedan byggdes vägen om mellan Bäckland och Själand. Den välkända 90-gradskurvan, med dålig sikt, rätades ut och vägen grävdes ned en meter för att förbättra sikten och minska problem vid halka. Vägen hade under åren blivit bredare och bredare och hotade den gamla 1800-talsgården nere i byn. I kurvan låg fram till 1960-talet den gamla dammen där brandkåren kunde hämta vatten vid sina utryckningar.

Om du är konstintresserad finns många motiv hämtade just ifrån Bäckland. Som kuriosa kan nämnas att vi går ner till Vika när vi vandrar ner till dalgångens botten. Vika hittar du lättast igen på våren när myren ser ut som en liten insjö. Där hittar du igen många återvändande fåglar av olika slag och har du tur hittar du också en bäverfamilj där.
Det mest fantastiska är att Vika ligger högt över havsnivån och tre kilometer från havet. Vika kan tolkas som ”havsviken” om så önskas.

Hilding i Bäckland
En för många känd person var Hilding Törnkvist i Bäckland. Han var tidig i att ta till sig nymodigheter som traktorer, grävare, skördetröskor och bilar. Han har hjälpt många av Nordingrås åretruntboende och turister med vägbyggen, snöröjning, planering av tomter, med skörden med mera.

Nykterhetsföreningar: Blå Bandet har tidigare haft en stor och livaktig avdelning i Nordingrå. Riksdagsman Per Bergström i Bäckland och lärarinnan Karin Häggström i Häggvik var denna rörelses främsta pionjärer.
(Källa: s. 698 i Svenska stadsmonografier – Sundsvall, Härnösand, Kramfors. Tr. Sthlm 1947)

Draken och oxen i Bäckland
De tälas om att Draken slog ne därpä Bäcklands äkra. Å en gang se slog Draken ne därre Kåstaringkall’n å de var omma tärpare därre ängje. 
Därre Bäcklandsäkra se var de na ener å grävde ’n mesômmar natt å då feck dômm tag i ’n kôpperkettel. Å då dôm tog tag i öra på kettel’n se förvandles han tell ’n oxe men då hôll dôm ti ändå. Bäst bde var se såg dôm ätt hela Bäcklands by’n brann – då släfte dôm å, å sprang å skulle släcke men då dôm komme fram se int bran de na.
(Sagesman: John Lindén, Häggvik, Nordingrå. Född i Kåsta, Nordingrå 1869. Nedtecknat av Emil Nordenmark i Häggvik)