Orsta

Trakten har varit bebyggd sedan förhistorisk tid, men det finns ingen känd fornlämning i Orsta. Namnet tyder på att byn är mycket gammal. Ortnamn, som slutar på -sta, boplats, är från sen järnålder. En av de äldsta källorna om Orsta är skatteboken för Ångermanland från 1550. Där upptas 2 bönder i byn.

Här har man levat på vad jorden och skogen givit ända in i modern tid. Ännu mot mitten av 1900-talet var Orsta en renodlad jordbruksby med djur på varje gård. Där fanns häst, 5-10 kor, ungdjur och höns, ibland också får och grisar. 

Då fanns det också många barn i byn som gick i skola i Själand. 1921 bodde det 71 personer i Orsta. Idag är antalet fastboende under 20 personer.

Hitta hit: Nordingråkarta (C-D 3)Orsta är en typisk ångermanländsk by med ett fåtal gårdar som ligger samlade i en klunga. Genom sitt markerade läge på en hög ås är Orsta ett tydligt exempel på hur man förr placerade bebyggelsen på stenbundna höjder och kullar och därmed maximalt kunde utnyttja all bördig åkermark för jordbruket.

På en del gårdar finns också en så kallad födorådsstuga. Här bodde ”pensionerade” föräldrar som överlämnat gården till ett barn. Det var vanligt att man tog hand om sina gamla på det sättet och att det bodde tre generationer på samma gård.

Orsta sträcker sig ända från Orstasjön till Tollsäter. Byn är med andra ord mer än bara de hus som ligger uppe i det som kallas Orsta by.

Källa: Ann Renström :”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”