NIFF Nordingrå Intresse och Företagar Förening


Nordingrå Intresse- och Företagar Förening

Föreningens syfte är att skapa en samlad röst som kan föra hela bygdens talan i olika frågor. Med gemensam styrka ökar möjligheterna att påverka framtiden positivt. Föreningen verkar för att bli en plats för oss i bygden att samlas på för att skapa idéer och ta nya initiativ och få gemensam styrka att ta upp gamla tankar igen och föra dem in i framtiden med nya synsätt.

HUR ARBETAR FÖRENINGEN?

 • Föreningen arbetar ideellt och stort arbete bedrivs genom väl fungerande arbetsgrupper
 • Allmän information och marknadsföring av bygden
 • Företagarfrågor och -arrangemang
 • Samarbetsfrågor med andra föreningar
 • Nationaldagsaktiviteter – nyfödda och nyinflyttade uppmärksammas
 • Förvalta och utveckla Världsarvsleden genom Världsarvsledens Vänners arbete
 • Nordingråflaggan – försäljning av flaggor (för beställning kontakta styrelsen på [email protected])
 • Gustaf Wibergs Torg – Centrumförnyelseprojekt 2014-16
 • Julbelysning – Centrumförnyelseprojekt pågår för 2017
 • Utmärkelserna Årets Noling och Muntergöken (se nedan)
 • Samanhållande för sommartidningen Vi i Nordingrå
 • Informationstavlorna utanför ICA Vallen och rastplatsen i Järesta
 • Lokala samarbetsprojekt och sponsring
 • Förvalta och utveckla hemsidan www.nordingra.nu

Vid årsmötet 2020 valdes en ny styrelse.
Till ordförande valdes
Örjan Löf, Gåsnäs, [email protected]

Övriga ordinarie ledamöter
Peter Edholm, Salberg
Madeleine Grip, Älgsjö
Patrick Melander, Valmen
Mari Mellah, Ulvik
Cindy Groenewegen Van Weijden, Mjällom
Michael Stenmark, Håll

Suppleanter

Tova Vestin, Omne
Erik Meijer, Vallen
Örjan Wallin, Fällsvikshamn


Se även protokoll nedan. 


Kom med som medlem!

Varför är inte just DU med och stödjer Nordingråbygdens framtid? Kom med som medlem och hjälp oss att göra Nordingrå till en del av Världsarvet Högakustens självklara framtid!

Föreningen och styrelsen behöver dina idéer och synpunkter för att bedriva ett bra arbete och har du intresse att delta styrelsens arbete är du förstås särskilt välkommen! Kanske har du någon specialkompetens eller en vecka där du rullar tummarna varje år och undra hur du skulle kunna hjälpa bygden?

Tveka inte att höra av dig oss i styrelsen på [email protected] på direkten oavsett vilka tankar, funderingar, förslag eller hjälpinsatser du kan komma att tänka på!

Medlemsavgiften är
150 kr för privatperson och 300 kr för familj (två eller flera)
300 kr för företag/förening
Bankgiro 918-2544

Glöm inte att ange kontaktuppgifter så som namn, adress och mejladress!

Dessutom: Visste du att som företagsmedlem får ditt företag gratis annonsplats på den inglasade delen av anslagstavlan vid ICA-Nordingrå och Järesta? Kontakta NIFF för mer information på [email protected]


HÄR ÄR VÅRA STADGAR


LÄS VÅRA PROTOKOLL!


Nordingråflagga, två storlekar

Stor (2,4×1,5m) 700:-. 
Liten med stång och väggfäste (0,75×0,47m) 250:-.  (Fasadflagga)
Beställ den genom att mejla Nordingrå Intresse och Företagarförening på [email protected] eller besök Örjan Löf i Gåsnäs 109. Priser är exklusive frakt.

Tshirt och träkort Hjärtat av HögaKusten

Vi säljer även t-shits för 120 kr (vit och grå) samt träkort för 35 kr. Båda med texten Hjärtat av HögaKusten som säljs till förmån för våran verksamhet. Kontakt samma som ovan.


Årets Noling

Utmärkelsen Årets Noling instiftades 1993 av Nordingrå Intresseförening. Utmärkelsen ska årligen delas ut för att premiera de oegennyttiga arbetsinsatser som många gånger utförs i det tysta. Tyngdpunkten vid bedömningen läggs på osjälviskt arbete som främjat bygden.  
Genom åren har Årets Noling utsetts på olika sätt. Föreningens styrelse har vissa år valt att dela ut flera priser och ibland låtit Nordingråborna själva nominera/utse pristagare. 
Priset består av diplom och blommor. Utmärkelsen delas ut i samband med gudstjänsten första advent.

Utmärkelsen Årets Noling 2020 som under åren gjort något extra för Nordingråbygden tilldelas Lennart Lundkvist med motiveringen.
”Lennart har genom decennier medverkat i olika föreningsstyrelser med olika uppdrag. Där igenom stöttat och stärkt förutsättningarna att bo och leva i Nordingrå”

Mottagare av av utmärkelsen Årets Noling:
1993 – Hjalmar Wallin, Vallto
1994 – Lennart Omnell, Omne
1995 – Sigrid och Roger Edlund, Norrfällsviken 
1996 – Yngve Bergkvist
1997 – Bruno Sjölander
1998 – Signe Ullsten
2000 – Barbro och Anders Åberg, Häggvik
2002 – Bertil Westman
2003 – Bengt-Olof Olsson, Vallen 
2004 – Göte och Berith Nilsson, Själand 
2005 – Sture Norberg
2006 – Helge Nordin, Vallto 
2007 – Ulf Lindén, Örnsköldsvik 
2008 – Christer Jansson och Jens Norén, ICA Nordingrå
2009 – Anna-Lise Sjölander, Nordingrå
2010 – Anna-Märta och Ingvar Nilsson, Nordingrå  
2010 – Annelie Melin och Jennie Sandin, Nordingrå
2011 – Leif Söderström och Owe Grandics, Nordingrå
2011 – Ingemar Edholm, Nordingrå
2012 – Torbjörn Sundell
2012 – Ingemar och Elna Öhlén
2013 – Malin Melin Hugee
2014 – Per Larsmark
2015 – Annika Nyberg
2016 – Lena Bagge Lindström
2017 – Marianne Nilsson
2018 – Sten Sundin 

2019 – Ingrid Viklands

2020 – Lennart Lundkvist


Muntergöken

Muntergöken är ett pris som NordingråFöretagarna instiftade 2008 med tanken att uppmuntra en person/företag som från idé till handling har en uthållighet och stor framtidstro i Nordingrå. 
Utmärkelsen är ett vandringspris designat Ove Grandics.
År 2021 gick priset till Butiken i Mjällom med motiveringen ” Föreningen har under lång tid arbetat med att utveckla butiken i Mjällom. De har nu kommit långt och det påverkar resultatet positivt.

Mottagare av av utmärkelsen Muntergöken
2008 – Tommy Nordin, Nordingrå trä 
2009 – Berith Nilsson, Gårdsbutiken 
2010 – Annelie Melin och Jennie Sandin, Blomsterhuset 
2011 – Birgit Dahlgren, Kiörningsgården
2012 – Roger och Sigrid Edlund, Fiskarfänget
2013 – Järnsta Kulturförening, Vännersta
2014 – Peter Edholm, Salberg
2015 – Yakup Hoplar, Vallens Pizzeria
2016 – Christer Jansson och Jens Norén, ICA Nordingrå
2017 – Fru Melin
2018 – Mats Östman Hemsek

2019 – Tomas Byberg

2020- Rhode Häggblad

2021- Nära Dej. Butiken i Mjällom