Näsänget

I Näs och Näsänget bodde runt 1900 ca 130 personer. För en så stor folkmängd krävdes – trots självhushåll – både lanthandel och bageri och naturligtvis skola för barnen. 

Laga skifte skedde 1861 då torpen såldes ut, 12 hus med sjöbodaar på norrsidan i Näsviken. Det sista blev bönhus och invigdes 1934. Det är idag i privat ägo.
Konsumbutiken i Näsänget drevs ända fram till slutet av 1970-talet. Byggnaden brann ner 1981 och finns inte kvar idag.

Omkring 1919 startades ett bageri av Petrus Nordlander och hans systrar Gerda och Hilda skötte bakningen. Gerda sålde bageriet till Gunnar Sjölander, som var verksam fram till mitten av 1950-talet.

Det fanns en skola på Mullbacken, men den flyttades i början av 1900-talet ner till Näsänget. En ny skola byggdes 1937 och var i bruk till 1967. I sex klasser gick här alla de barn som bodde i byarna ute vid kusten och många Nordingråbor har säkert minnen från sina skolår och lärarna Börje Sehlin, Signe Ullsten och Barbro Näsholm.

Idag finns endast ett antal fastboende i Näsänget och flera företag i Nässkola. Som syns på bilden nedan.

Hitta hit: Nordingråkarta (D4)

Källor: Åke Näsholm och Elsa Nordlander