Själandsklintens förening

Högst uppe på toppen av Själandsklinten finns en stuga. Den byggdes 1946 och har sedan dess renoverats och tillbyggts i olika omgångar.

Den 3 nov 1990 bildades/återuppstod Själandsklintens förening. Från 1994 hade vi sommarträff på Själandsklinten 20 år i rad. Efter 2013 års sommarträff beslöt vi att göra uppehåll med träffarna. Nyårseld började vi med 1999 och höll på i 15 år. Första årsmötet var 1991 och dom första 20 årsmötena hölls i klintstugan i början av oktober. Senare tids årsmöten hålls i Gårdsbutiken i Själand under senare delen av augusti.

Fakta om Själandsklinten
Höjd över havet: 215 m
Fallhöjd: 75 m
Gångtid upp: ca 30 min
Antal bestigare per år: ca 1500

Kontaktperson för Själandsklintens förening
Uno Nilsson
Tollsäter 117
870 30 Nordingrå
0613-200 42