Fiskelägen

De flesta av Ångermanlands fiskelägen byggdes upp på 1600-talet av fjärrfiskare från söder – de som kom att kallas för gävlefiskare.

Gävlefiskarna anlade fiskelägen, likt ett pärlband, från Gävle ända upp till Långron strax norr om Husum. Dessa fiskelägen kom att kallas för gävlebohamnar. Nordingrå har enligt kartan haft följande gävlebohamnar: Sörfällsviken (idag Fällsvikshamn), Barsta, Bönhamn, Höglosmen (kallades tidigt också för Grönhamn/Grönviken), Rävsön, och Norrfällsviken. Av dessa är idag Barsta, Bönhamn och Norrfällsviken attraktiva besöksmål med en välbevarad och genuin miljö från den tid då fisket var den i särklass största näringen vid ångermanlandskusten.

Barsta

Som så många andra fiskelägen längs Norrlandskusten är Barsta en så kallad gävlebohamn. Allt sedan medeltiden hade borgare från i första hand Gävle privilegium på fisket längs norrlandskusten och Barsta användes av dessa så kallade gävlefiskare vid deras fiske på Fågelskäret.

Redan på 1600-talet måste Barsta ha varit en fiskehamn av betydelse, eftersom det byggdes ett kapell där. Invändigt pryds Barsta Kapell av målningar utförda år 1699 av Roland Johansson Öberg, bl. a. ”Thet Stora FiskeFängett” ur Lucas kap. 5.


Bönhamn

Bönhamn är ett gammalt fiskeläge i hjärtat av Höga Kusten, mitt emot Högbondens fyr. Här tycks tiden ha stått stilla. De faluröda sjöbodarna ligger tätt, tätt runt den lilla hamnen, bakom dem kokhusen. Grånade gistgårdar, där fiskarnas nät en gång hängdes på tork. En vidunderlig utsikt mot norr och öster.

Det var fiskare från Gävle som byggde de första husen i Bönhamn. Det sägs att platsen fick sitt namn därför att fiskarna gick in här för att ”böna” – eller som vi i dag skulle säga ”täta” sina båtar.

I dag finns inga yrkesfiskare i Bönhamn. Men hamnen är ett populärt mål för fritidsbåtar av alla slag och tar emot uppemot 40 småbåtar. Gästhamnen hör till Sveriges allra bästa! Bönhamns Fiskehamnsförening ansvarar för driften.


Norrfällsviken

Här finns en miljö som det kan vara svårt att hitta på andra håll. I fiskeläget, som är över 350 år gammalt, ligger de röda sjöbodarna längs den smala bygatan med gavlarna mot vattnet.

Ovanför sjöbodarna ligger de små bostadshusen eller kokhusen. Ett litet kapell och några grånade gistvallar, där näten brukade hängas på tork, kompletterar bilden.
I omedelbar anslutning till fiskeläget ligger stora klapperfält. En del av dem innehåller röd Rapakivigranit, som ger området en speciell färgprakt. Här ligger Norrfällsvikens naturreservat där man tydligt kan se mönstret av många gamla strandlinjer.