Röksta

B1 på Nordingråkartan eller GPS 62.98965°, 18.25558°
Byns namn kan vara avlett av rök i betydelsen sädesskyl eller klippa, varvid ändelsen -sta snarare skulle betyda plats, ställe än bostad.
(Källa: Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955)

Genom byn som är vackert belägen i naturvårdsområdet Nordingrå naturreservat, slingrar sig den gamla 1600-falsvägen ”Norrstigen”. Så sent som på 1970-talet fanns det en handfull byinnevånare som sa sig ha både sett och hört ålderdomliga foror draga genom byn nattetid.

Vägen mäter drygt 2,5 km vilket kan utläsas av de båda miltavlorna från 1700-talet som pryder den södra och den nordvästra infarten. Ökända bland åkare för dess branta stigningar är Rökstabacken och Rökstaåsen.

Under 1900-talets första del drog de sista renhjordarna denna sträcka ut mot kusten.
Inom byns skogsmarker återfinns Lappkojmon en samlingsplats för flyttande samer och deras renhjordar.

Med riktning från Ullångersfjärden sträcker sig en månghundraårig hålväg upp emot den forna bebyggelsen som fanns före laga skifte.
Bebyggelsen har behållit mycket av sin forna karaktär då flertalet av torpen har intakta rödfärgade korsbönningar och ladugårdar kvar. Som kuriosa kan nämnas att en Janne Vängman film spelades in på ett av torpen.

I den nordvästra delen av byn som benämns Röviken låg Röksta båtsmanstorp.