Binböletjärns fiskeförening / Binböletjärns FVO

Binböletjärns fiskeförening bildades 1965 av de fastighetsägare (totalt tio stycken) i Binböle och Åsäng som hade fiskerätt i Binböletjärn. Man bestämde sig då för att rotenonbehandla sjön för att få bort gädda, abborre och mört med mera och att därefter plantera in ädelfisk. Den enda ursprungliga fiskart som överlevde rotenonbehandlingen var lake som än idag kan fås vid fiske i sjön, om än ganska sällan.

Föreningen är idag en fiskevårdsområdesförening. Föreningen sätter återkommande ut fisk i form av öring och röding i tjärnen och försöker att bibehålla och utveckla sjön som ett populärt sportfiskevatten.

Kontakt
Binböletjärns FVO, Binböle, 870 30 Nordingrå
Örjan Mattsson, 070-6867680   [email protected]