Bergsåker

C3 på Nordingråkartan

Historiskt om Bergsåker:
År 1633 skrev kyrkobyggaren Olof Bertilsson i Bergsåker till drottning Kristina och bad ”att han kunde bekomma sin son utur knektetjänsten, efter det han har icke mera än den ende sonen och vill lära honom sitt ämbete med kyrkobyggning”. Sonen Lars var då 20 år och upptagen som knekt till 1635. Att han hade två yngre söner valde Olof att förtiga för drottningen. Lars undgick genom faderns initiativ en trolig död i det pågående 30-åriga kriget och kom senare att gå i faderns spår som kyrkobyggare.

Källa: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890”