Seniorboendet vid Vågsfjärden

Ett tryggt seniorboende i Nordingrå, för alla

Projektet ”Seniorboende i Nordingrå” är avslutat sedan 3 år tillbaka. Under de åren har Skidstahus tagit fram ett eget förslag men hoppat av. Vi har i föreningen betalt för ett nytt förslag från vår första arkitekt Arne Wistedt som effektiviserat kostnaderna. Enklare markberedning och färre huskroppar med enklare uppvärmningslösning. Det finns förfrågningsunderlag till byggnadsfirmor klart, ritningar, krav på miljöeffektiv uppvärmning av husen, krav på tillgänglighet i husen. Kommunens LIS-projekt visade att vårt förslag till placering uppfyllde de flesta av kraven varvid vi var en av dem som fick de högsta poängen. Därmed behöver vi inte heller bekymra oss så mycket om strandsskyddsdispensen varvid detaljplanearbetet har fortsatt även med Malin Svanholm som kommunalråd.

Området är redan förberett för fiber. Det lär inte vara några problem för vatten och avlopp och det finns bra skisser kring dragning av vägar för att underlätta tillgängligheten.

Föreningen har med hjälp av kommunen fått bra kontakter med Riksbyggen, som har mycket bra lösningar för landsbygdskommuner när det gäller byggande, förvaltning och underhåll av fastigheter. Dock ville kommunen inte samarbeta med dem. Så den kontakten är avslutad.

Kommunen eller någon annan måste gå in med borgen. Den borgen har tidigare betraktats som riskfri från Kommuninvest. Här har kommunen tidigare tagit ett principbeslut att inte borga för privata investeringar och en kooperativ förening betraktas i detta sammanhang som en privat investerare. Nu har kommunen gett uttryck för att vilja undanröja detta beslut för att kunna hjälpa oss.

Under åren från projektets avslut har medlemmar ökat och minskat beroende på utflyttning, dödsfall och nya intressenter. Redan nu kan vi se att kommunen får ett antal nya medborgare + de som kan flytta in i hus och lägenheter bara på Nordingråvallen. Det betyder miljontals kronor i ökade skatteintäkter. Varje år som man flyttar fram behovet av vårdboende hos seniorer tjänar kommunen c:a 8 miljoner per år på detta bygge. All service på orten stärks. Vi får människor att vilja sälja sina hus ute i avlägsna byar och därmed minska trycket på hemtjänsten med bättre arbetsmiljö som följd. Föreningen kan sedan ta in fler byggnader i andra starka orter. Kommunens ekonomi förbättras med minst 10 miljoner/år.

Föra att visa vårt intresse för detta byggande fortsätter vi med föreningen i en här skepnaden och vi är tacksamma för varje person som anmäler sitt intresse eller bara vill stötta vårt arbete.

Vill du bli medlem så kostar det 200 kr per person eller 300 för två.

Vårt bankgiro är 209-1908.

Välkomna hälsar Föreningen Seniorboende vid Vågsfjärden

Kontakt: Görel Thurdin, 070-5432963