Seniorboendet vid Vågsfjärden

Ett tryggt seniorboende i Nordingrå, för alla.

Projektet ”Seniorboende i Nordingrå” är snart avslutat. Då finns förfrågningsunderlag till byggnadsfirmor klart, ritningar, krav på miljöeffektiv uppvärmning av husen, krav på tillgänglighet i husen. Förhoppningsvis har beslut om kommunens LIS-projekt kommit som garanterar strandskyddsdispens och därmed möjliggör detaljplaneändringen som krävs. Området som avses för hyreslägenheterna ligger vid Vågsfjärden inte långt från kyrkan. Dit finns redan förberett för drag av fiber. Det lär inte vara några problem för vatten och avlopp och det finns bra skisser kring dragning av vägar för att underlätta tillgängligheten.

Föreningen har med hjälp av kommunen fått bra kontakter med Riksbyggen, som har mycket bra lösningar för landsbygdskommuner när det gäller byggande, förvaltning och underhåll av fastigheter. Vissa krav måste dock vara uppfyllda.

1. Det måste bildas en kooperativ samverkansförening med kommunen, de boende och Riksbyggen i styrelsen. Kommunen har där ingen majoritet så kommunen kommer inte att äga, förvalta eller underhålla byggnaderna utan det gör föreningen med hjälp av Riksbyggen, en av landets mest kompetenta fastighetsförvaltare.

2. Kommunen eller någon annan måste gå in med borgen. Den borgen har tidigare betraktats som riskfri från Kommuninvest. Riksbyggen upphandlar och är byggherre och gör det utifrån kommunens och de boendes krav.

Idag är redan 17 av 32 hyreslägenheter tingade. Redan nu kan vi se att kommunen får 20 nya medborgare + de som kan flytta in i hus och lägenheter bara på Nordingråvallen. Det betyder miljontals kronor i ökade skatteintäkter. Varje år som man flyttar fram behovet av vårdboende hos seniorer tjänar kommunen c:a 8 miljoner per år på detta bygge. All service på orten stärks. Vi får människor att vilja sälja sina hus ute i avlägsna byar och därmed minska trycket på hemtjänsten med bättre arbetsmiljö som följd. Föreningen kan sedan ta in fler byggnader i andra starka orter. Kommunens ekonomi förbättras med minst 10 miljoner/år.

Medlemskap

Du/ni kan bli medlem i föreningen för seniorboende vid Vågsfjärden. Det kostar just nu 200 kr per medlem eller 300 för två. Den här föreningen ska ses som en vänförening där människor vill arbeta för eller stödja tanken på detta boende. Vårt bankgiro är 209-1908. Vi hoppas att så många som möjligt av er vill vara medlem och tag gärna kontakt med andra som vill bli medlem.
Vi behöver personer som vill delta i arbetet. Vi måste alla samarbeta för att det ska bli verklighet. 

Välkomna hälsar Föreningen Seniorboende vid Vågsfjärden

Kontakt: Görel Thurdin, 070-5432963

På hemsidan http://seniorhus.se finns det mer att läsa om Handboken med erfarenhet, råd, anvisningar och andra länkar.

Det finns win-win-projekt för både seniorerna och kommunerna, detta beskrivs mer i artikeln opinion http://www.svt.se/opinion/bygg-for-seniorer-fa-fart-pa-bostadsmarknaden