Fornborgen på Rödklitten

Fornborg kallas den befästning i form av stenmurar som under järnåldern och vikingatiden uppfördes på svårtillgängliga berg. Hit kunde befolkningen fly och med framgång försvara sig vid angrepp utifrån. Det finns nio fornborgar i Västernorrland. En av dem finns på berget Rödklitten vid Mädan.

Idag finns bara spår av fornborgens murar kvar. Arkeologerna har inte undersökt området och vet därför inte om det funnits byggnader i borgen. En besökare har hittat delar av en vridkvarn, som använts för att mala mjöl.

Mellan Änge och Dyberget går det en stig upp mot berget (på höger sida om du kommer från Häggvik) som är skyltad och utmärkt av STF.

Rödklitten är ett bra utflyktsmål med storslagen utsikt över Gaviksfjärden. Bästa utsiktsplatsen finns nedanför borgens östra del. Härifrån kan du se ett exempel på hur landhöjningen inverkat på landskapet. En del av Mädansviken har grundats upp, övergått till tjärn och myr och blivit fast mark.

Rar flora, varibland fjällnejlika.

Rödklitten har under 2008 gjorts tillgängligt för turister som ett av Höga Kustens besöksmål. Där stigen börjar finns numera en bilparkering och Länsstyrelsen vill satsa extra för att skydda och åskådliggöra området med fornborgen, som finns med på listan av fornminnen.

Världsarvsleden går strax nedanför fornborgsmurens rester.