Fällsvik


Hitta hit: Nordingråkarta (D5)

Vid den smala och djupt inskurna Fällsviken ligger Fällsvik som tidigt permanent beboddes av torpare och fiskare. Från 1500-talet finns fyra gårdar registrerade. De ägdes av Oluff Persson, Peder, Olof och Erik Olsson.

Vid storskiftet 1810 hade Fällsvik tio hemman vilket var mycket för en ångermanländsk by på den tiden. Bland byns samfällda områden fanns en ”gist- och sjöbodeplats” nere vid Fällsviken. Uppgrundningen har med tiden gjort det nödvändigt att flytta fiskehamnen längre ut.

På västra stranden ligger det som varit byamännens fiskeläge. På den östra sidan nedanför kapellet låg de långväga gävlefiskarnas fiskeläge. Här fanns fem sjöbodar som alla är borta idag.

Det ursprungliga fiskarkapellet uppfördes troligen av Gävlefiskarna på 1600- eller 1700-talet. Byggnaden förföll med tiden tills den ej längre kunde användas för kyrkliga ändamål och måste till sist rivas. Rester av väggarna bevarades i en angränsande sjöbod. Ett helt nytt kapell uppfördes 1978. Se även under ’Se i Nordingrå/Kyrka och fiskekapell/Fällsviks Kapell’. Kapellaget i Fällsvik inbjuder varje sommar till ett stort antal arrangemang.

Fällsvik idag är kanske främst ett sommarparadis. I området bortåt Per Olsudden ligger ett stort antal sommarstugor i hisnande vacker natur. Inspirationskälla för konstnären Örjan Östlund, som här varje sommar ställde ut sina mustiga landskap. Här börjar också stigen ner mot Rotsidan. Hav och hällar, malar och vresig tallskog i ständig växling gör vandringen till Barsta (4 km) till en skönhetsupplevelse av stora mått.

Källa: Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”