Vännersta

Hitta hit: Nordingråkarta (B3)

Vännersta är en levande by. Alla hus är bebodda och människor från främmande orter har slagit sig ned här tillsammans med bybor med många generationers bakgrund. Byn ser därför ut att leva vidare.

Idag är det Myller som håller i företagarandan på den gård där det tidigare var diversehandel och en liten handskfabrik. Ännu tidigare var där ett gästgiveri.

Det gamla skolhuset vid foten av Håkansberget är ett ställe där Järnsta kulturförening bedriver kulturellt arbete i olika form.Tidigare var det jordbruk och boskapsskötsel alltsedan medeltiden som var basen i människornas försörjning. Troligen också fiske. Havet nådde långt in i Nordingrås alla vikar bara för några hundra år sedan. Sjön strax nedanför byn heter följaktligen Vännerstasundet.

Teo och Per Sundin skriver i ”Släkter och gårdar” att Vännersta är en av Nordingrås äldsta byar. Lämningar efter en boplats och stenverktyg visar att här bodde människor för kanske 2 000 år sedan.

Norrstigen (den senare medeltidens E4) gick fram i backen vid Stinas Keramik. Kända personer från våra historieböcker färdades här liksom dagens turister från när och fjärran.

Text: Olle Norlin