Körning

Nordingråkartan – koordinat B3.

Bynamnet som tidigare skrivits Kjörning och Kiörning, tros vara avlett av ordet korn och ange att marken när området först bebyggdes främst togs i anspråk för sädesodling. 
Körning 1 ägdes under flera generationer av ättlingar till länsmannen Jöran Ersson, stamfader för släkten Kiörning. De var dugliga män, som anförtroddes uppdrag både som kyrkvärdar och nämndemän.

Körning var tidigt ett centrum för mångskiftande verksamheter. Här byggde Christoffer Omnell år 1860 Kiörningsgården. Den blev vad man kan kalla Nordingrås köpmanhus. Omnell var förutom jordbrukare även handelsman. 1864 öppnade han en handelsbod på gården. Där fanns också en stor lärftmangel i två våningar som drevs av en häst! Hit kom folk från när och fjärran med linneväv som köptes upp av Omnell och såldes vidare söderut på affärsresor med båt och av de sörkörare han skickade till marknader i Uppsala och Stockholm. Mangeln är numera riven.

Huvudbyggnaden har även inrymt bank och uthyrningsbostäder. Sedan 1930 är det pensionat. Än idag drivs Kiörningsgården med stor respekt för dess anrika historia. Miljön är genuin, med tidstypisk inredning och en stor glasveranda. Därifrån ser man ner över Vågsfjärden, som tillsammans med berget Ringkallens mäktiga rygg i öster, ger ett panorama av storslagen naturskönhet.


Körningsholmen (Märtas holme) i Vågsfjärden

Innan Nordingråvallen började byggas ut på 1960-talet fungerade Körning som kyrkby. Här fanns post, bank, affärer, bagerier och fler hantverkare än i andra byar: skräddare, garvare, urmakare, smed, mjölnare och målare.


Körning Östra – en annan del av Körning

Norr om byn ligger det branta Körningsberget. Från utsiktsplatsen kan man se sju grannbyar – Mädan, Bergsnäs, Vännersta, Mäland, Håll, Järnsta och Fröstvik.

I Kjörnings by fanns 1852 14 hushåll med 59 personer fördelade på
Mankön 13, Quinkön 16 (erläggande mantalspenningar) och Mankön 14, Quinkön 16 (från mantalspenningar befriade)
I Kjörning odlades främst korn och potatis men även råg och ärter.
I byn fanns 6 hästar, 1 oxe, 20 kor, 4 ungboskap, 20 får och 1 svin

Källor: 
Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890”
Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i
 Nordingrå Socken”
Tabeller öfver Nordingrå socken uti Westernorrlands län och Norra Ångermanlands fögderi 1855