Mjälloms Byaförening

Livaktig förening för en levande bygd

Mjälloms Byaförening består av cirka 300 medlemmar, privatpersoner och företag, som arbetar ideellt för i första hand Mjällom men också för hela Nordingrå. Föreningens syfte är att höja Mjälloms attraktivitet både för besökare och invånare samt att skapa arbetstillfällen och högre livskvalitet för Mjällomsborna.

Nya medlemmar och sympatisörer hälsas alltid välkomna!

Några av föreningens projekt:

Kulturfabriken
Med hjälp av ISKA-medel och ett fantastiskt lokalt engagemang, kanaliserat genom byaföreningen, förvandlades den gamla skofabriken mitt i Mjällom till en levande mötesplats. Den starka entreprenörsandan, som alltid präglat Mjällom, lever påtagligt vidare här. Kulturfabriken Höga Kusten fungerar i dag som ett nav för besöksnäringen i området. Här kan man bl.a. ta en kopp kaffe och ta del av utställningar om allt från skotillverkning och surströmming till landhöjningen i Höga kusten och konsthantverk.

Skolan
När kommunen planerade att lägga ner fritidshemmet i Mjällom och att flytta verksamheten till Nordingråvallen blev det kraftiga reaktioner från Mjällomsborna och Byaföreningen. Bland annat framhölls vikten av att behålla verksamheten i skolan, där även dagbarnvårdare är inrymda. Verksamheten är viktig, inte minst med tanke på möjligheten för ortens stora och framgångsrika företag att rekrytera medarbetare. 
Protesterna och Mjällomsbornas kreativa förslag gjorde att kommunen ändrade sig. 
Efter förhandlingar mellan kommunen och Mjälloms byaförening nåddes en uppgörelse som gagnar båda parter. Byaföreningen köpte skolbyggnaden för en krona och hyr sedan ut lokalerna till kommunen.
Den föräldragrupp som bildades, har på ett mycket bra sätt arbetat med att renovera och förbättra skolhusets inre och yttre miljö, uppskattat av barn och personal. Skolan används för olika kursverksamheter och som ungdomsgård. Det finns även ett storkök för uthyrning.

Breviksstugan 
Efter en halvtimmas promenad når man raststugan och grillplatsen på Breviksberget. Detta är ett trevligt utflyktsmål, såväl sommar som vinter, med en underbar utsikt över Omnefjärden.
Stugan ägs nu av Mjälloms Byaförening, Friluftsfrämjandet ochHöga Kusten Skoterklubb.

Högklinten – Naturreservat 281 m ö h.   
Det finns planer på guidade utflykter till detta mycket vackra och geologiskt intressanta utflyktsmål med hänförande utsikter.

Kontakt
Mjälloms Byaförening, Idrottsvägen 3, 870 31 Mjällom, 0613-214 70 

Hemsida www.kulturfabriken-mjallom.se/mjallomsbyaforening.htm