Älgsjö

Hitta hit: Nordingråkarta (D4)

I broschyren ”HÖGA KUSTEN – Kulturutveckling under 5000 år” från Länsstyrelsen (Publikation 1998:1) kan man bl a läsa följande;

”På en liten gård invid Älgsjön ligger en bondgård med ett lång hus byggt av trä, näver och lerklining. I huset bor både människor och husdjur under samma tak. På gården finns också förrådshus och smedja… Nere vid stranden finns en båt för fiske och ängsmark för slåtter Kreaturen betar i skogen. På ättebacken invid husen ligger döda begravda under högar av sten och jord. På andra sidan sjön ser vi ytterligare en gård med ett gravfält. Enligt traditionen skall kung Ramme vara begravd där. Platsen heter Ramåkern…”

Gården i Älgsjö har tillhört samma släkte i 13 generationer, (till dagens datum), enligt boken ”ÅNGERMANLANDS BYGD OCH FOLK”.

Det sista jordbruket i Älgsjö lades ned i mitten av 1990-talet. Men än i dag betar det kreatur på ängarna under sommaren! Jordbruksmarken arrenderas utav en av Nordingrås bönder, som har en del av sina kvigor här på sommar bete

Älgsjö ligger söder om Edsätterfjärden och vid foten av Älgsjöberget, som är ca 200 m ö h, varifrån man har en fantastisk utsikt mot bl a Högbonden och utöver Bottenhavet. Vid klart väder kan man se ända till Härnöklubb i Härnösand!

Byn har genom tiderna varit mycket företagsam, med många företag/företagare; åkeri, byggfirma, bilverkstad, rörmokare, jordbruk samt sågverk (Älgsjö Såg, som numera ligger i Ullånger).

Idag finns det sex hushåll i byn, men även lika många hus med fritidsboende, som kommer sommartid, såväl som vintertid, från både Sverige och Finland.

Text och foto: Madeleine Grip