Färnsvik

Hitta hit: Nordingråkarta (C2)

Nordingrå är inte bara de byar som har turistmål utan oftare byar som man åker igenom. Så är det med Färnsvik som många passerar på turistvägen från Mjällomsvägen till Villa Fraxinus i grannbyn Hyndtjärn.

Namnet på byn härleds i Buchts bok från fän = moras, sidlänt mark. Byn möter soluppgången i den längsta och trängsta v-dalen i Nordingrå. Vi som växt upp där har fått ben byggda att gå i dessa branta backar. Vi återvänder gärna dit för där går det att tänka i andra banor. Tankarna behöver ta sig över de begränsande bergen …

Färnsvik har två tvillingbyar tvärs över dalen. Väster- resp Östervalto vilka tar emot kvällssolen. Byarna erbjuder en utmanande motionsrunda på 3,5 kilometer med 90 meters höjdskillnad – rakt upp och ner. Efter viken avslutas byn i Juvärpen, backen där vi på 50- och 60-talet tävlade att pressa våra cyklar utan växlar!

För 50 år sedan var Färnsvik en barnrik by. Nu befolkas byn av några få bofasta. Än fler är dock sin by trofasta under sommarhalvåret. Nu för tiden håller Valtobonden Lage Öhlén landskapet öppet.

Ambassadör Jean-Christoph Öbergs föräldrafamilj bodde under några trygga år på den gård som senare blev Moréns. I historisk glömska har fallit de backstusittartorp som funnits, liksom historier om vittror och oknytt.

Från byns berg, Röskar’n, kan du i klart väder se ända upp till Husum. Du kan också beundra Nordingrås dalgångar med början i Färnsviken, en vik av Ullångersfjärden. Sist, men inte minst, kan du beskåda konstnären Dagny Enbergs gård med huset där solen alltid skiner.