Häggnor

C4 på Nordingråkartan eller GPS 62.89579°, 18.29575°

Häggnor ligger rakt söder om Häggvik. En liten dalgång i östvästlig riktning. Skyddad för nästan alla vindar. En liten tjärn med åkrar och bebyggelse runt om och en ganska skyddad vik mot Gaviksfjärden strax utanför inloppet till Häggvik. Här ligger också en samling sjöbodar.

Här har det funnits flera torp men nu har fritidsbebyggelsen tagit över. Lummigheten i dalgången visar växtkraften som finns här.

Tittar man i folkräkningen från 1890 så har Häggnors befolkning räknats ihop med Häggviks.

Resterna av ett gammalt stenbrott kan ännu ses vid den branta stranden. En sten från detta brott står bredvid kyrkoruinen på Nordingråvallen.