Ådal

På 1500-talet skrevs namnet Alderdahl. Byns första del härrör alltså från gråal eller alder. Den senare delen syftar på den dal, som från Ådalsviken sträcker sig österut, och vari Ådal är beläget.

Hitta hit: Nordingråkarta (C5)

(Källa: Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955)