Ådal

På 1500-talet skrevs namnet Alderdahl. Bynamnets första del härrör från alder som var det gamla namnet för gråal, allmänt förekommande i Ådal. Den senare delen av bynamnet syftar på dalen från Ådalsviken österut där Ådal ligger.

Hitta hit: Nordingråkarta (C5)

(Källa: Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955)