Röksta Kulturförening

Föreningen grundades 2011 och har till syfte att dokumentera och synliggöra Röksta by historia och nutid. Vi har ca 50 medlemmar och ger ut årsskriften Röksta Kultur.

En sommarfest för medlemmar går av stapeln varje år i juli. Projekt som vi har genomfört är en ny spång över Rökstabäcken, kallad Selmalittas spång efter en bybo i äldre tid och en nyröjd, gammal stig mellan Rökstavägen och Salsåkersvägen.

I skriften Röksta Kultur har vi dokumenterat samtliga hemman och de flesta torp i Röksta by. Vi har också dokumenterat arbetet med fiber för bredband samt Bröderna Nordins orkesters 80-årsjubileum på den anrika Borgen.

Föreningen har ett samarbete med www.anleda.net. Ett medlemskap i Röksta Kulturförening ger tillgång till Anledas släktforskningsarkiv och alla nummer av årsskriften Röksta Kultur.

Medlemsavgiften är 50 kr/år, 100 kr för familj/hushåll, fler än en person.

Kontakt: Curt Samuelsson, tel 076-309 24 49

mailadress: [email protected]

Vi finns på Facebook.