Röksta Kulturförening

Föreningen grundades 2011 och har till syfte att dokumentera och synliggöra Röksta by historia och nutid. Vi har ca 40 medlemmar och ger ut årsskriften Röksta Kultur. En sommarfest för medlemmar går av stapeln varje år i juli.

Projekt som vi har genomfört är bl a att bygga en ny spång över Rökstabäcken, kallad Selmalittas spång efter en bybo i äldre tid. Vi har även öppnat upp en gammal stig mellan Rökstavägen och Salsåkersvägen.

I skriften Röksta Kultur har vi bl a dokumenterat arbetet med fiber för bredband samt Bröderna Nordins orkesters jubileum på den anrika Borgen. Ett par hemmans historia har vi hunnit med 2016 och arbetar fortlöpande med, i samarbete med Ådalens Släktforskarförening och Nordingrå Hembygdsförening.

Medlemsavgiften 2016 är 50 kr/år, 100 kr för familj/hushåll. En skrift ingår, lösnummer kostar 35 kr. Äldre skrifter i mån av tillgång.

Kontakt: Curt Samuelsson, tel 076-309 24 49

Vi finns på Facebook.