Husinventering Vision 2025

Uppdatering 210211

Som en del i Vision 2025 pågår arbetet med hus inventering där vi söker kontakta med fastighet/husägare som inte bor permanent för att föra stämma av hur de ser på sin fastighet fortsätter. Sker i samarbete med Kramfors Kommun.

250 brev som gick iväg slutet oktober 2020 och vi har fått ta emot 87 svar hittills. Varav 8st har önskat kontakt för exv. Hjälp uthyrning.

Vi planerar nu med Kramfors kommun att ta nästa steg. Insamling av adresser har pågått ett tag och vi närmar oss utskick nr 2. Vi har satt brytdatum den 24/2. I skivande stund har vi 286 st fastigheter klara.