Ulvvik

Från Ulvviks höjder har man en utsikt som – även med Nordingråmått mätt – är i en klass för sig. Vad sägs om den blånande Omnefjärden, Omne by med ett gytter av hus och lagårdar och ett lapptäcke av åkrar i skiftande färger, allt mot en bakgrund av Omnebergets dramatiska brantvägg i nordväst? Ett panorama som avbildats i vackra naturalmanackor och av flera konstnärer, som här hittat motiv som ger en god bild av det storslagna nordingrålandskapet.

I Ulvvik är sikten numera fri. Det var annat förr, då byn låg något längre ned på en avsats.

I samband med storskiftet 1840 delades Ulvvik upp i två delar, en del hus flyttades ned till ”Valmen”, medan andra flyttades längre upp på höjden. Detta innebar att nästan alla hus revs och återuppfördes på en ny plats, varvid alla ulvviksbor solidariskt var med och delade på kostnaderna.

Ulvviks skola var i bruk ända fram till 50-talet, då byggnaden såldes och började användas som sommarställe. Den brann ner 1992.

Idag finns tio fastboende hushåll på Valmen och i Ulvvik.

Liksom i så många andra byar används även i Ulvvik numera flera hus enbart under sommaren, då utflyttade barn och barnbarn återvänder till föräldrahemmen på semester.

Ulvviksbodarna var byns fäbod och fiskeläge och var i bruk fram till 70-talet.

Hitta hit: Nordingråkarta (D3)