Omnevikens byaförening

Omnevikens Byaförening bildades 2006 och består av byarna Omne, Öhn, Ulfvik och Sahlberg. 
Byaföreningen består av åretruntboende och sommarstugägare. 
Byaföreningen äger Omnebadet som är Nordingrås enda insjöbad. Badet är mycket välbesökt och responsen från bofasta och turister är mycket positiv. 
Byaföreningen har även anlagt tre vandringsleder – Omneleden, Öhnleden och Sahlbergsleden, även de är mycket välbesökta. Läs mera HÄR.

Vår målsättning är att arbeta för att så många som möjligt ansluter sig till föreningen och att genom trivselskapande aktiviteter stärka bygemenskapen. Vi vill uppnå detta genom
– att engagera så många som möjligt i gemensamma projekt – badplatser, strövområden, vandringsleder som går till attraktiva rastplatser etc. 
– att till myndigheterna påtala vikten av att landskapet i ”Fagra Nordingrå” hålls öppet och vackert. 
– att äska pengar för dylika åtgärder i samarbete med andra organisationer.

Under år 2013 har följande projekt genomförts 
Fiberprojektet har påbörjats för fler än 100 fastigheter projektet beräknas klart 31 juli 2014

Plan för år 2014 
Slutföra fiberprojektet för Omnevikens byaförening 
Åtgärda fundamenten för gungorna vid badet – slutförs 
Sätta upp flöjeln på Krikberget – slutförs 
Uppfräschning av toaletterna på badet 
Fylla på sand vid stranden

Aktiviteter 2014 
16 mars kl 13 Friluftsdag för hela familjen på Omnebadet 
17 maj kl 10 Städdag på Omnebadet 
1 juli kl 18 Trivselkväll på Omnebadet
6 juli kl 18 Årsmöte på ”Bönhuset”  
24 juli kl 18 Bergsvandring samling parkeringen på Movägen 
23 augusti kl 16 Surströmmingsfest 
20 september kl 10 Höststädning av Omnebadet

Kontaktpersoner 
Rickard Nordenberg, 070-551 20 74 och Lilian Näslund,  070-682 57 38