Kåstaänget

Hitta hit: Nordingråkarta (C5)

Kåstaänget ligger på västra sidan av Sörleviken i dalgången mellan Ringkalleberget och Sörleberget på östra sidan av Sörleviken.

Byn tillkom i slutet av 1800-talet. Ett tiotal torp byggdes. Byn bestod då av torpare och fiskare, därutöver idkades dagsverken hos bland annat bönderna i Kåsta.

Mellan åren 1920 och 1950 var Kåstaänget som mest befolkat med cirka 40 personer.

Under tiden 1908-1920 bodde de rikskända travtränarna Nordin i det hus som numera ägs av Erik Sten Olof Nordenberg .

En eldriven cirkelsåg fanns i byn på 1930-40-talen.

De flesta torpen har numera övergått till sommarbostäder.