Vad har hänt under 2019 och vad är planerna för 2020…

Nordingrå Intresse- och Företagar Förening (NIFF), vad har egentligen hänt under det gånga året?
2019 har passerat och det nya året har startat, ja ett nytt decennium till och med. Men innan vi startar 2020 års utveckling och utmaningar i Nordingrå vill vi passa på att summera 2019 för NIFFs räkning. 

Jo, året har innehållit mycket positivt i bygden och NIFF har varit inblandad i både stort och smått. 

Under våren ställde många av Nordingrås företag och verksamheter ut på den årliga vårmarknaden, där visade företagen och verksamheterna upp sig och sina produkter/tjänster. För barnen fanns det roliga aktiviteter såsom ponnyridning, tipspromenad på brandstationen, ansiktsmålning, hoppborgar i Kusthallen och ett uppskattat lopp runt Ica. 

Presentationen av Nordingrås vägskylt skapad av Nordingrås lokala illustratör och kreatör Eva Karin Fröberg skedde under året. Skylten skymtar du i Körning, på väg in mot Vallen.  

Årets muntergök  blev i år Tomas Byberg, priset delades ut under höstmarknaden på Mannaminne. 

Årets Noling  blev i år Ingrid Viklands. 

Höstmarknaden på Mannaminne, ett trevligt inslag efter den händelserika sommaren med mycket av besök av turister och sommarboende från när och fjärran. På höstmarknaden kunde man hitta  närproducerade råvaror och hantverk av olika sorter. 

Julmarknaden i Bönhamn är en marknad i en fantastiskt gemytlig atmosfär. Marknaden blir ett alltmer populärt besöksmål och på den kommande julmarknaden år 2020 väntar ännu fler överraskningar. 

I Landsbygdsrådet där Mari & Ernst finns representerade tas bygdens frågor upp så att kommunen får fördjupad vetskap om vad som händer och sker i samhället. Vi pratar bl.a. med politikerna om att vi står för en positiv tillväxtutveckling och att vi behöver förståelse, en tro på bygden och inget hindrande från deras sida =”high five” för de idéer vi har. 

Under senhösten hölls ett startmöte för framtidens Nordingrå. Befolkningen bjöds in där vi tillsammans diskuterade och brainstormade om önskemål, tankar och idéer på utveckling och förändring av bygden. Mötet utmynnade i många goda idéer och mindre projektgrupper som ansvarar för att arbeta med olika områden. Tillsammans döpte vi arbetet till “Vision 2025“, där själva visionen är att Nordingråbygden skall öka sin inflyttning och befolkning till år 2025. 

NIFF finns tillgängligt som bollplank och ankare för utvecklingen av vår landsbygd. Vi vill lyfta fram föreningar och företagare som vill satsa på och utveckla bygden. Vi har strävat för och färdigställt olika projekt varje år. Exempelvis år 2017 då julstjärnorna kom upp längs vägen inne på Vallen och år 2019 då Nordingråskylten togs fram. 

Hur ser NIFF på 2020?
Framtidens Nordingråbygd ser vi optimistiskt på med utveckling och tillväxt. Vi har många föreningar som vill satsa på just barnfamiljer. Vi har en fantastisk skola, företagarklimatet är positivt, vi har konstnärer som lever och verkar på orten, restauranger, gruppaktiviteter, sportklubb, turism, m.m. 
Vi behöver samarbeta och visa att vi kan och att vi vill, tillsammans. Det är bara vi gemensamt som kan förändra bygden till det bättre. Vi behöver tänka nytt, fundera över och diskutera vad vi behöver här, vad vi tillsammans vill satsa på, vad vi vill utveckla, kanske till och med avveckla eller starta om.

Fotot taget av Cristina Ejdestig

Vi i styrelsen ser på året 2020 som en ny era, vi ser fram emot det engagemang som vi har här i Nordingråbygden, för tillsammans kan vi! 

Häng gärna med oss under året på hemsidan: www.nordingra.nu Instagram: @nordingra.nu

Facebook: Nordingrås Hemsida NIFF                  

Registrera dig gärna som medlem och stötta oss som förening, ju fler medlemmar vi är, desto större chans har vi att påverka utvecklingen av bygden.
Nordingrå- Hjärtat av Höga Kusten         #hjärtatavhögakusten.      

Framtidens Nordingråbygd !

Ett 20 tal personer närvarade vid första mötet den 29 september i Sockenstugan. I dialogen framkommer olika tankar och hur vi kan jobba för en framtid för Nordingråbygden.

Vi enades om en Vision 2025. Vända befolkningsutvecklingen till 2025 i Nordingråbygden.

Vi sätter NIFF som sammanhållande och tillsätter ett antal grupper för att jobba vidare att utveckla olika områden.

Under en brainstorming så framkom ett antal intressanta områden att börja bilda grupper kring.

Generellt att marknadsföra området:  

  • Nordingrå, 52 sjöar, 52 berg och 52 byar.
  • Nordingrå i Hjärtat av Högakusten.
  • #hjärtat av högakusten. (kan läggas till under namnet när vi sänder mail till vänner och bekanta)
  • Ökad information kring kommunikation till och i området. Din Tur, Sommar buss, Jobb bussen. Tydliggöra dessa listor.
  • Utveckla nordingra.nu evenemangskalender. Öppna för fler att skriva i kalendern. (Örjan) För de som är intresserad att skriva i kalendern sänds ett mail till [email protected]. Att även använda kommunens hemsida. Sända evenemang via e-tjänst. På så sätt få in fler aktiviteter så att alla kan se att det händer saker även på andra tider än högsommaren. Och då får alla som har en aktivitet en möjlighet att få ut budskapet när den läggs upp på kalendern.

Arbetsgrupper:

  1. Utemiljö som tex Utegym, utkikspunkter, hälsans stig, skoterled, äventyrsbana för barn, kol ung för grillning osv (Veronica N, Malin N mfl)
  2. Väga och skyltning. Tex en sevärdehetsskylt vid E4 med texten Nordingrå. (Peter E, Peter G, Örjan L)
  3. Aktiviteter typ eldvecka V 44, (Pelleåbergsgården o Mannaminne)
  4. Samla in information om lediga bostäder, lokaler samlas på en sida under Noringra.nu. Information sänds till ([email protected]) Så uppdateras listan.
  5. Seniorboende för att skapa en flytt rotation som frigör lägenheter och hus för folk som vill flytta in i bygden (Görel)

Detta var en bra början och ett första steg att bygga vidare på vår Vision 2025.

Nästa träff i storgrupp blir den 9/2 kl 17:30 i Sockenstugan. För att dela med oss om vad som hänt och hur nästa steg ser ut för de olika grupperna. Alla som vill delta är välkomna. Vill du ge tips eller stötta någon av grupperna innan den 9/2 så kontakta Mari så kan du få kontaktuppgifter till de olika grupperna.

Mari Mella tackar alla för fint engagemang och intresse, tillsammans lyfter vi Nordingråbygden!

Kollektivtrafik i Nordingrå

Nya tidtabeller för Nordingrå kollektivtrafik på väg. Satsningen med utökad trafik till augusti 2019 till juni 2020. Nu finns möjlighet att blir testresenär och då får man resa gratis i 30 dagar. se mer på www.dintur.se/noringra.

Vi kommer att finnas på ICA fredagen den 10/1 mellan 13:00 och 16:00. Vi berättar då mer om våran satsning. Kom och fika och ställ frågor säger Katarina, projekt ledare Din Tur.