Gåsnäs

Namnet Gååss förekom som binamn på bonden Olof Nilson i grannbyn Skäland på 1500-talet, men troligt är att Gåsnäs fått sitt namn från fågelnamnet gås och från det näs eller landtunga som ligger mellan Storsjön och Lillsjön. Av läget och av äldre längder att döma tillhör byn de äldre byarna i Nordingrå.

Gårdarna fördelades om i samband med laga skifte och gårdarna då fick sin nuvarande placering. Ett båtsmanstorp och två andra torp har funnits i Gåsnäs by under 1800 talet. Då fanns även gemensamhetsanläggningar som lertag och linnsänke. Idag drivs en av gårdarna i byn som jordbruk, vilket gör att landskapet hålls öppet.

Hitta hit: Nordingråkarta (C4)

Lillsjön ligger på alla sidor omgiven av berg och runt den ligger åkrar och röda gårdar. Hela området hör till byn Gåsnäs. På en höjd sydväst om sjön ligger två gårdar intill varandra, båda med fina exempel på gammal byggnadstradition (korsbyggnad).

Källa: Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”

Lillsjön och Storsjön i Gåsnäs.