Grista

Hitta hit: Nordingråkarta (C1)

Grista fanns som självständig by redan på 1300-talet, men var fram till 1700-talet en utjord under Hyndtjärn. Namnet kan ursprungligen komma från en avledning av ett mans- eller binamn, dvs en gård (sta) som tillhör Gri.

När man i Salsåker tar av mot Villa Fraxinus kommer man strax till den härligt branta Gristabacken.
Hus och ägor tillhörande byn finns på båda sidor om backen. Sydväst om backen uppe på höjden är en fantastisk utsikt över Ullångersfjärden.

Där fanns tidigare två hemman. Det ena tillhörde bolaget som ägde Salsåkers sågverk, det andra var en kasern.